ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.

.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ
-------------
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΙΕΡΟΝ "ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ", ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ .
-------------

ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΙ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΕΟΙ-ΝΟΜΟΙ-ΖΩΔΙΑ
(ιδιόμορφον, οι Θεοί ΔΕΝ αντιστοιχούν στους συνήθεις νόμους εφ' ων κυριαρχούν κατα τους μήνας)

1. ΘΕΑ ΕΣΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΖΥΓΟΣ

2. ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΖΩΗΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ

3. ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ

4. ΘΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΝΟΜΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΣ - ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

5. ΘΕΑ ΗΡΑ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ

6. ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ -ΝΟΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ - ΙΧΘΕΙΣ

7. ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ -ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ

8. ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ

9. ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΔΙΔΥΜΟΙ

10. ΘΕΟΣ ΕΡΜΗΣ -  - - ΚΑΡΚΙΝΟΣ

11. ΘΕΟΣ ΖΕΥΣ - - - ΛΕΩΝ

12. ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΗΡ - - - ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ
--------
Οι νέοι φίλοι μας επί τη ευκαιρία της συζητήσεως περί των Θρησκευτικών Ενώσεων μας ερωτούν τί πιστεύομε, συνοπτικώς. Αγαπητοί φίλοι, η επιτροπή μας, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία δρά υπό την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας, με το Υπόμνημα αναγνωρίσεως της Θρησκείας μας και την πρώτην αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου που κατέθεσε στο αρμόδιον Υπουργείον το 1998 ( (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998), κατέθεσε και τας Βασικάς Αρχάς μας, τουτέστιν, την Ομολογίαν Πίστεως, κατά τον όρον του νόμου. Τούτο το κείμενον καταθέτομε έκτοτε κατά τας επομένας ενεργείας μας. Αυτήν δε τήν Ομολογίαν Πίστεως βλέπετε περαιτέρω εις εικόνα, ενώ μετά ερμηνευτικών σχολίων εις το pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKR0lGYVJkSTFhYk0/view?usp=sharing.
Πρόσφατον κείμενον της Επιτροπής μας, της 16ης Νοεμβρίου 2014 ερμήνευσε εγκύρως λεπτομερέστερον το ζήτημα περί της ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ και τούτο το θεωρούμε ως ερμηνευτικόν προσάρτημα στας Βασικάς Αρχάς μας· υπάρχει δε εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKT1R5VWVQTjFycmc/view?usp=sharing .

Περισσοτέρας πληροφορίας περί του έργου της Επιτροπής μας έχομε εις το κείμενον της Δεκαετηρίδος το οποίον υπάρχει εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKQkoydUFWdmlTZHM/view?usp=sharing . 

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ-1

ΟΜΙΛΙΑ 1η ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ" ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ - ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
=θεμελιώδης θέσις=
Κείμενον της Επιτροπής διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας
[Η Επιτροπή διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας με την συνεπικουρίαν της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων και την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, δρά από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας έχουσα προβεί εις πλήθος επισήμων-νομικών ενεργειών προς τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και έχουσα καταθέσει επίσημον αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου απο το 1998 (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998). Επίσης ηργάσθη συντόνως διεθνώς με στόχον την διεθνή γνωστότητα (νομικός όρος) την οποίαν και επέτυχε πλήρως]
===
Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων μετά την ψήφισιν του Νόμου περί της ιδρύσεως Θρησκευτικών Ενώσεων και θέλοντες να διευκολύνωμε την κοινήν παρουσίαν όλων των Ελληνιζόντων εις μίαν Εκκλησίαν της Ελληνικής Θρησκείας υπενθυμίζομε διακηρύσσοντες δημοσίως την θέσιν μας επί δύο ζητημάτων τα οποία, αδικαιολογήτως ως φαίνεται, προκαλούν διχογνωμίας: πρώτον, επί του ζητήματος της ονομασίας της Θρησκείας μας, και δεύτερον, επί του ζητήματος περί της φύσεως των Θεών. Εις το παρόν κείμενον διεξερχόμεθα τα της ονομασίας της Θρησκείας μας.
===
1. -Το όνομα Ελληνική Θρησκεία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή άνευ ετέρου προσδιορισμού, διά πολλούς λόγους.
---
2. -Εις τους πεπαιδευμένους κύκλους του Εξωτερικού οι επικρατούσες ονομασίες είναι Ancient Greek Religion και Dodecatheon (άλλως, Greek Religion ξέρουν ότι είναι οι Ορθόδοξες εκκλησίες της Βορείου Αμερικής που υπάγονται στο Πατριαρχείον Κων]λεως).
---
3. -Εμείς χρησιμοποιούμε έως τώρα τον όρον "Ελληνική Θρησκεία του Δωδεκαθέου" και τούτο, εκτός του ότι οι ξένοι αντιλαμβάνονται τί λεγομε, έχει σημασίαν:
Α. Υπήρξε καθιερωμένος όρος εις την Κλασσικήν Ελλάδα, ως έχομε παραθέσει εις επ' αυτού κείμενον.
Β. Από όλην την πυραμίδα της ιεραρχίας των Ανωτέρων Κόσμων, ο πνευματικός ορίζων Δωδεκάθεον είναι ο κατ' εξοχήν έχων σχέσιν με την ανθρωπίνην υπόστασιν!
Γ. Εκτός εξαιρέσεων όλες οι ελληνικές Εορτές και όλοι οι Ναοί ήσαν αφιερωμένοι στο Δωδεκάθεον και αυτό επρώτευε στην ιδιωτικήν προσευχήν!
Δ. Μας χαρακτηρίζει αμέσως ως πολυθεϊστάς και ως λατρεύοντες Ατομικότητας-Προσωπικότητας!
---
4. Από φιλικούς συλλόγους προετάθη η ονομασία  "Ελληνική Θρησκεία - Ελληνισμός", ονομασία την οποίαν αποδεχόμεθα πλήρως, καθώς μάλιστα η ιστορία της λέξεως "Ελληνισμός" έχει ως εξής:
Καμμία παραδοσιακή θρησκεία δεν έχει όνομα, διότι είναι η ιδία η κοινωνία, το ίδιο το έθνος. Ονόματα που έχουν δοθεί υπάρχουν απλώς διά λόγους διακρίσεως και ενίοτε εδόθησαν από ξένους π.χ. οι Πέρσες ονόμασαν Ινδουϊσμός την θρησκείαν των Ινδιών. Ούτως Η ελληνική θρησκεία δεν είχε όνομα, όμως στην Υστέρα Αρχαιότητα, όταν πλέον εχρειάσθη, κατά την εποχήν του Μεγάλου Διοκλητιανού, τότε έλαβε το όνομα "Ελληνισμός"! Οπότε υπάρχει πλήρες ιστορικόν προηγούμενον!
===
===
ΣΥΝΑΦΩΣ:
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Η ΕΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΟ FACEBOOK:
Η ΛΕΞΙΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ"
---
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: ο όρος "Εθνική θρησκεία" δεν είναι καλύτερος όρος; Δε λέει παραδειγμα σήμερα κανείς οτι ειναι μονοθειστης.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Σήμερον εν Ελλάδι μας κατακλύζει ένας αείρροος ποταμός χρήσεως της λέξεως "εθνικός", πόθεν προέρχεται;
Α. Προφανώς, όχι από την κυρίαν έννοιαν της λέξεως: αυτός που σχετίζεται με το έθνος. Η λέξις "εθνος" είναι απηγορευμένη, ταμπού, αισχρολογία και διά τούτο απεβλήθη κλωτσιδόν από το Σύνταγμα, κατά την αναθεώρησιν του 1985! Σκεφθείτε: Εθνος είναι σύνολον ανθρώπων "συνδεομένων μεταξύ τους με δεσμούς κοινής καταγωγής και ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία καταγωγής…" Σήμερον η "Ελληνική Δημοκρατία" δεν συνιστά κράτος ενός έθνους ή περισσοτέρων, αλλά ατομοκεντρικόν συνονθύλευμα, καθώς η ελληνική ιθαγένεια δίδεται στον κάθε βουλόμενον ξένον. Επίσης, πόσοι σήμερον δέχονται ότι υπάρχει, έστω διά τους εκ των παλαιών Ελλήνων, η κοινή καταγωγή; Οτι έχομε βιολογικήν συνέχειαν με τους αρχαίους Ελληνας, κοινόν DNA; Οποιος κακομοίρης τολμήσει να το ψελλίση αμέσως υφίσταται ομαδικόν λιθοβολισμόν έως ότου να σκάση! Ομοίως γνωρίζετε ότι αμφισβητείται σοβαρώς η ιστορική μας συνέχεια! Σήμερον διά να εκστομίσω σοβαρώς την λέξιν "εθνικός" σημαίνει (και οφείλω να το ομολογώ ευθαρσώς και ευθέως) ότι πιστεύω ακραδάντως στην ιστορικήν συνέχειαν και κυριότατα στην συνέχειαν του DNA. Πόσους ελληνίζοντας γνωρίζετε που αυτό το πιστεύουν και το ομολογούν;
Β. Ο ωκεανός των λέξεων "εθνικός" προέρχεται από λανθασμένη μετάφραση της λέξεως National υπό των αγραμμάτων και απελεκήτων Νεοελλήνων. Η λέξις National συνήθως σημαίνει "κράτος": of or relating to an entire country, owned and controlled or operated by the state, belonging to or maintained by the federal government! Τί σημαίνει, φερ' ειπείν, η λέξις "εθνική οδός"; Αυτή ανήκει στο έθνος και οι άλλες όχι; Αντιλαμβάνεται ο καθείς ότι πρόκειται περί γελοιώδους σολοικισμού, όμως στο Εξωτερικόν έχει νόημα: National road = ο μακρός αυτοκινητόδρομος που συντηρείται υπό της κεντρικής κυβερνήσεως και ουχί υπό της Νομαρχίας. "Εθνικός δρυμός"; Πάλι τα ίδια: εδώ δεν σημαίνει τίποτε, εκεί μία απέραντος έκτασις που συντηρείται από την κεντρικήν διοίκησιν. Παρομοίως, "εθνικόν νόμισμα", "εθνική πολιτική", "εθνική κυριαρχία", "εθνικά κτήματα", "εθνική ασφάλεια" = κρατικόν, δημόσιον, civil, public. Τί σημαίνει "Εθνική Τράπεζα"; Το τίποτε που έχουμε συνηθίσει; Ομως στην Αμερική, όπως First National City Bank, σημαίνει: μία τράπεζα με υποκαταστήματα σε ολόκληρον την επικράτειαν και όχι μόνον εις μίαν πολιτείαν, όπως:  A national newspaper as opposed to a local one! Πολλάκις η ορθή μετάφρασις θα ήτο Ελληνική ή Πανελλήνιος π.χ. εις την ελληνική γλώσσα το of or relating to an entire country αποδίδεται ορθώς: Πανελλήνιος. Εκφράσεις που έχομε συνηθίσει όταν τις σκεφθούμε φαίνονται γελοίες! Εφθάσαμε ότι έπρεπε να ελέγετο κρατικόν ή δημόσιον να λέγεται εθνικόν, ενώ θα έπρεπε να λέγεται ούτως ή συνήθως ως ευκόλως εννοούμενον να μην χαρακτηρίζεται διόλου, διατί Υπουργείον Εθνικής Αμύνης; Με τί αντιδιαστέλλεται; Με τήν τοπική, επαρχιακή άμυνα; Αλλος κακομεταφρασμένος σολοικισμός το γελοιώδες "αμύνης"! Οπως το αξιογέλαστον Υπουργείον Θαλασσίων υποθέσεων = μετάφρασις αρχαρίου του Maritime affairs! Αρέσουν αυτά στον απελέκητον Ελληνα κι όχι τα ορθά ολίγον παλαιότερα, όπως: Υπουργείον των Στρατιωτικών. Η λέξις  National δεν είναι παλαιά, πρωτοεμφανίζεται ως επίθετον το 1580 και ως όνομα ουσιαστικόν (π.χ. nationals : competitions in which teams from all areas of a country compete) από του 1890.
(Συνεχίζεται)
Γ. Στα θρησκευτικά ζητήματα το πράγμα όμως έχει άλλην σημασίαν. εθνικός = ο ειδωλολάτρης, λέγει το λεξικόν! Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκήν λέξιν γκοϋμ (="a people other than the Jews", οι εκτός του Εβραϊσμού, ανθρωποι ή έθνη ή πληθυσμοί) με την λέξιν "τα έθνη" και η λέξις μετεφράσθη στην λατινικήν ως gentilis, εξ ου gentile ο ειδωλολάτρης (καθώς οι χριστιανοί εθέωρουν και θεωρούν εαυτούς τμήμα του Εβραϊσμού)! Υπ' αυτήν την έννοιαν χρησιμοποιείται η λέξις "έθνη" και στην Καινήν Διαθήκην όπου π.χ. ο Ιησούς λέγει: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη! Καθώς δε η λέξις γκόϋμ έχει και υποτιμητικήν σημασίαν [= (α) ο ανόητος και απελέκητος, (β) ο μη-Εβραίος υπό την έννοιαν ο βάρβαρος, ο άξεστος, ο ανάξιος,], τοιαύτη έλαβε και η λέξις εθνικός σημαίνουσα εκτός του ειδωλολάτρου (το οποίον ήτο ούτως ή άλλως υβριστικός χαρακτηρισμός) και γενικώς τον άξεστον, αγράμματον άνθρωπον! "εθνικές θρησκείες" = οι ειδωλολατρικές.
---
Οπότε, υπό ποίαν έννοιαν θα χρησιμοποιήσω την φράσιν "εθνική θρησκεία"; Είμεθα στην έννοιαν (Γ) διότι υπάρχει το προσδιοριστικόν "θρησκεία", οπότε; Υιοθετώ την χριστιανικήν ύβριν; Διατί; Ετσι απο γινάτι; Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (Β); Τότε ήδη έχω το συνώνυμον "Ελληνική" στην φράσι μου! Greek national religion = Greek religion! Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (A); Απαγε της βλασφημίας (που λέμε και στο χωριό)! Θέλετε να προσυπογράψω ότι υπάρχει ελληνικόν έθνος κατά κυριολεξίαν; Βιολογική συνέχεια του DNA, ιστορική συνέχεια; Θα μας κάψουν οι ίδιοι οι Ελληνίζοντες!
=== 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
=θεμελιώδης θέσις=
Κείμενον της Επιτροπής διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας
[Η Επιτροπή διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας με την συνεπικουρίαν της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων και την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, δρά από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας έχουσα προβεί εις πλήθος επισήμων-νομικών ενεργειών προς τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και έχουσα καταθέσει επίσημον αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου απο το 1998 (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998). Επίσης ηργάσθη συντόνως διεθνώς με στόχον την διεθνή γνωστότητα (νομικός όρος) την οποίαν και επέτυχε πλήρως]
===
Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων μετά την ψήφισιν του Νόμου περί της ιδρύσεως Θρησκευτικών Ενώσεων και θέλοντες να διευκολύνωμε την κοινήν παρουσίαν όλων των Ελληνιζόντων εις μίαν Εκκλησίαν της Ελληνικής Θρησκείας υπενθυμίζομε διακηρύσσοντες δημοσίως την θέσιν μας επί δύο ζητημάτων τα οποία, αδικαιολογήτως ως φαίνεται, προκαλούν διχογνωμίας: πρώτον, επί του ζητήματος της ονομασίας της Θρησκείας μας, και δεύτερον, επί του ζητήματος περί της φύσεως των Θεών. Εις το παρόν κείμενον διεξερχόμεθα τα περί της φύσεως των Θεών.
===
ΠΡΩΤΟΝ: Η ΔΙΑΤΕΤΥΠΩΜΕΝΗ ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ
Εις το επίσημον κείμενον της "Ομολογίας πίστεως" (τουτέστιν, Βασικών Αρχών της θρησκείας μας), το οποίον, ως απαιτούν οι νόμοι, καταθέτομε από του 1998 εις τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς, αναφέρομε τας πεποιθήσεις μας περί των Μακάρων Θεών:
"Ο ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ
Ὑπεράνω τῆς τάξεως τοῦ περιέχοντος τὰ θνητὰ εἴδη συστήματος, ὑφίστανται οἱ Ἀνώτεροι Κόσμοι τῶν Θεῶν. Οἱ Θεοί, ὄντες ὁμοιούσιοι καὶ συγγενεῖς πρὸς τὰ ἄλλα ὄντα καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα ἀενάως ἐξελισσόμενοι, ἀποτελοῦν Ἀτομικότητας, ἀθανάτου φύσεως καὶ τελείας ψυχικῆς συγκροτήσεως, καὶ Προσωπικότητας διαθέτουσας  Ἀνωτάτης τάξεως Συνείδησιν καὶ μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν. Πρὸς τοὺς Θεοὺς ἀποδίδεται θεία λατρεία, τιμῶσα αὐτούς, πλέον τῆς καθαρᾶς τιμῆς, ὡς ἁρμοστὰς καὶ ἐφόρους τῆς εὐτάκτου καὶ εὐνόμου λειτουργίας τοῦ Κόσμου."
===
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ζητήματα τα οποία προκαλούν συζητήσεις φαίνεται να είναι εάν οι Θεοί αποτελούν Ατομικότητας και Προσωπικότητας και επ' αυτών έχομε τα εξής δεδομένα τα οποία θεωρούμε ως γενικώς αποδεκτάς και πασιδήλους αληθείας των οποίων η αμφισβήτησις είναι πλήρως άτοπος και ανεπίδεκτος συζητήσεως.

--Η Ελληνική μας Θρησκεία εμπίπτει πλήρως στον στενόν-νομικόν ορισμόν της θρησκείας, κατά τον οποίον: Θρησκεία είναι η πίστις και απόδοσις θείας λατρείας εις πνευματικάς προσωπικότητας.
--Απασαι αι γνωσταί θρησκείαι λατρεύουν Θεούς νοουμένους ως Ατομικότητας-Προσωπικότητας και τούτο ισχύει πρωτίστως διά τας αρχαίας θρησκείας της Ευρώπης.
--Θεία λατρεία, απόδοσις τιμής και πολλώ μάλλον εξύμνησις, προσευχή και επίκλησις είναι λογικώς δυνατόν να αποδίδεται μόνον εις Ατομικότητας-Προσωπικότητας και ουχί εις οιαδήποτε άλλα πράγματα.
--Ως θρησκεία πολυθεϊστική δύναται μόνον να νοηθή θρησκεία η οποία λατρεύει πλήθος Ατομικοτήτων-Προσωπικοτήτων και αντιστοίχως ως μονοθεϊστική νοείται μόνον θρησκεία η οποία λατρεύει μίαν και μόνην Ατομικότητα-Προσωπικότητα.
--Η Ελληνική μας Θρησκεία, η θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού τουτέστιν, εις όλον το φάσμα της γεωγραφικής και χρονικής εξαπλώσεως της, από την Ομηρικήν εποχήν έως του Μεσαίωνος και από της Βρεταννίας και της Γερμανίας έως της Περσίας και της Αιγύπτου, παρουσιάζει ένα κύριον χαρακτηριστικόν, ότι λατρεύεται πλειάς Θεών οι οποίοι πάντοτε θεωρούνται Ατομικότητες-Προσωπικότητες και ως τοιαύται αναφέρονται εις όλας τας γραπτάς μαρτυρίας και ούτως εικονίζονται.
--Οι Ελληνες Θεοί είναι περιγεγραμμέναι οντότητες, σώματα, και ως τοιαύτας τας νοεί ο κλασσικός Ελλην, ούτως τας απεικονίζει και ούτως προσεύχεται και συνομιλεί με αυτούς και αυτοί ως όντα με ευφυΐαν και συνείδησιν προστρέχουν, διό κοινόν επίθετον σχεδόν όλων είναι "επήκοος" και "γοργοεπήκοος"! Ως ευφυείς οντότητες τους παρακαλεί στους Ορφικούς μας Υμνους να "έλθουν ευμενείς" δίδοντες όλβον και υγείαν και πλούτου δόξαν άμεμπτον!
--Η αργότερον εγκατασταθείσα εις τον χώρον του Ελληνικού Πολιτισμού, Χριστιανική θρησκεία, έσχεν την εξής εξέλιξιν: Είχε κληρονομήσει από τον επίσημον Ιουδαϊσμόν τον μονοθεϊσμόν  (λέγομε επίσημον διότι ο λαϊκός Ιουδαϊσμός έπιπτε συνεχώς εις τον αυτοματως γεννώμενον στην ψυχήν των ανθρώπων πολυθεϊσμόν). Ο Θεός Ιεχωβάς του Ιουδαϊσμου-Χριστιανισμού εμφανίζεται εις την Αγίαν Γραφήν σαφώς ως Ατομικότης-Προσωπικότης, πανομοιότυπος των Ελλήνων Θεών ως περιγράφονται εις τα Ομηρικά έπη, και ασφαλώς ως Ατομικότης-Προσωπικότης εμφανίζεται ο υιός, το δεύτερον πρόσωπον της Τριάδος και ως πλήρως ανθρωπομορφική ομηρικού τύπου Ατομικότης-Προσωπικότης λατρεύεται σήμερον υπό των ανά την Υφήλιον μυριάδων χριστιανών. Εμφανισθείς ο Χριστιανισμός στον Ελληνικόν χώρον διά να επιζήση υπέκυψε εις την λαϊκήν απαίτησιν και κατέληξε εις πυραμίδα Ανωτέρων Κόσμων, όπου οι Αγιοι και η Θεοτόκος θεωρούνται φυσικά ως Ατομικότητες-Προσωπικότητες, οι οποίες κατέκτησαν την αθανασίαν διά του ελληνικού "Θεός εγένου εξ ανθρώπου", και ως τοιαύτας τας εκλαμβάνουν και τας επικαλούνται οι πιστοί. Επομένως είναι άτοπον να ισχυρισθή τις ότι η λαϊκή ψυχή η οποία επέβαλε στον Χριστανισμόν την λατρείαν αυτήν των Ατομικοτήτων-Προσωπικοτήτων, άλλως εσκέπτετο προχριστιανικώς.
--Η αμφισβήτησις εάν μία θρησκεία λατρεύει Ατομικότητας-Προσωπικότητας είναι δυνατόν να οδηγήση εις άρνησιν αναγνωρίσεώς της υπό των αρμοδίων αρχών, αι οποίαι θα ισχυρισθούν βασίμως ότι η πίστις εις έτερα και νεφελώδη μορφώματα δεν συνιστα θρησκείαν.
===
ΤΡΙΤΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΙΣ
--Περί του θέματος της Ατομικότητος θεωρούμε ότι πάσα συζήτησις είναι άτοπος και περιττή, καθώς αναμφισβήτητον γεγονός τυγχάνει ότι κατά την ελληνικήν αντίληψιν η Ανωτέρα συνείδησις είναι ατομική (δεν αποτελεί δεξαμενήν αλλά είναι "συσκευασμένη σε ατομικά φακελλάκια" λεγομε, διά να γινόμεθα αντιληπτοί υφ' όλων).
--Περί του θέματος του Προσώπου των Θεών διευκρινίζομε:
---
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Ας είδωμεν κατά πρώτον τους ορισμούς:
ΟΡΙΣΜΟΙ
-- Ο κλασσικός ορισμός του προσώπου (person) είναι: Naturæ rationalis individua substantia (an individual substance of a rational nature) [ Boethius in "De persona et duabus naturis", c. ii], τουτέστιν: Πρόσωπον: Μία ατομική ουσία λογικής φύσεως. Individua substantia (ατομική ουσία) σημαίνει, substantia, completa, per se subsistens, separata ab aliia, i.e., a substance, complete, subsisting per se, existing apart from others (Aquinas, III, Q. xvi, a. 12, ad 2um), όθεν: ατομική ουσία: ουσία πλήρης, αφ' εαυτής υπάρχουσα, διάφορος όλων των άλλων.
-- Ο σύγχρονος φιλοσοφικός ορισμός: a being characterized by consciousness, rationality, and a moral sense. : ένα όν χαρακτηριζόμενον υπό συνειδήσεως, λογικής και ηθικής συναισθήσεως.
-- Ενας άλλος ορισμός: "any entity that has the moral right of self-determination." Μία οντότης η οποία έχει το ηθικόν δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και χαρακτηρίζεται από Intelligence, Self-awareness, Consciousness (ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν, συνείδησιν).
---
Οθεν, προσωπικότης είναι μία οντότης,  αφ' εαυτής υπάρχουσα, διάφορος όλων των άλλων, η οποία έχει το ηθικόν δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και χαρακτηρίζεται από ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν και συνείδησιν.
Αυτός ο ορισμός ισχύει διά τους ανθρώπους, οι άνθρωποι ούτως νοούνται. Ολοι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, πολλώ μάλλον οι Θεοί!
Λάβετε δε υπ' όψιν σας επιπλέον ότι στην  χριστιανικήν θεολογίαν, πρόσωπα είναι ακόμη όχι μόνον ο Χριστός αλλά και οι τρείς ατομικότητες της Αγίας Τριάδος, του Πατρός ονομαζομένου το Απόλυτον πρόσωπον!
Πώς εξάλλου θα ήτο η Κεφαλή της Θεότητος; Ο Πρώτος Θεός των Πλατωνικών; Δεν θα ήτο οντότης με ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν, συνείδησιν; Τί θα ήτο; Σε διηνεκή "απώλεια συνειδήσεως";
Μία αντίρρησις: ωρισμένοι λέγουν, οι Θεοί δεν είναι πρόσωπα, είναι κάτι επιπλεον, είναι υποστάσεις (διά να γίνη κατανοητόν: όλα όσα αποδίδουν θεολογικώς οι χριστιανοί στον Θεόν των συνιστούν Υπόστασιν). Η απάντησις είναι απλή και εύκολος έχουσα δύο σκέλη: (α) τα χαρακτηριστικά της υποστάσεως καθιστούν απαραίτητον να υπάρχη μόνον μία τοιαύτη και ουχί περισσότεραι· στον Χριστιανισμόν ο Θεός Πατήρ και εδώ ο Πρώτος Θεός των Πλατωνικών, το Ακίνητον κινούν του Αριστοτέλους. Απλοελληνιστί: δεν γίνεται να έχης πολλές υποστάσεις! (β) Εφ' όσον δημιουργείται ο Αισθητός Κόσμος η Υπόστασις-Δημιουργός "ανοίγει ένα παράθυρο" στην Χρονικότητα δρώσα σαφώς ως Πρόσωπον και προσωπικώς διανέμουσα στον Κόσμον την Πρόνοιαν! Απλούστερον, μία υπόστασις αυτοδικαίως έχει τας ιδιότητας του προσώπου (personhood) (σαφώς περιγράφεται τούτο στην Ινδουϊστικήν έννοιαν της Αβατάρας).
Επαναλαμβάνομε ότι ο ισχυρισμός ότι η θρησκεία μας δεν λατρεύει προσωπικότητας, αλλά αορίστους οντότητας άνευ ευφυΐας, αυτεπίγνωσεως, συνειδήσεως, είναι ό,τι πρέπει διά να μην αναγνωρισθώμεν ποτέ!
---
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Ανευ τινός αμφιβολίας, εμείς οι Ελληνες λατρεύομε τους Μάκαρες Θεούς, οι οποίοι σαφώς, σαφέστατα, είναι πρόσωπα, αυτόνομες προσωπικότητες διαθέτουσες ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν και συνείδησιν! Επιπλέον δε διαθέτουν κυριολεκτικώς πρόσωπον και μορφήν κεχαραγμένην επί του λίθου και προ Αυτής ιστάμεθα θύοντες, σπένδοντες και αποδίδοντες δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν!
---
ΤΟ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Αποτελεί λίαν αξιοπερίεργον και ακατανόητον γεγονός το ότι: Ενώ όλοι οι πληθυσμοί παντού και πάντοτε και ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ λατρεύουν, προσεύχονται, επικαλούνται, ως είναι άλλωστε το μόνον λογικόν, Θεούς Ατομικότητας-Προσωπικότητας, τίνι τρόπω εδημιουργήθη η άποψις ότι κατά μοναδικήν εξαίρεσιν οι αρχαίοι Ελληνες ελάτρευον, επροσηύχοντο και επεκαλούντο κατά τρόπον απολύτως παράλογον οντότητας νεφελώδεις, δυνάμεις και ενεργείας, ἢ απροσώπους υποστάσεις και επομένως και ημείς οι πιστοί της Ελληνικής Θρησκείας οφείλομε ούτως να ομολογούμεν!
===
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ
Η Ιερά μας Παράδοσις σαφώς ομολογεί ότι ο εσώτατος πυρήν της πίστεώς μας, όστις αποτελεί το ύστατον σημείον υποχωρήσεώς μας, είναι η Ατομική-Προσωπική σύστασις των Ανωτέρων Κόσμων. Εάν ηθέλομεν να προβώμεν εις σοβαράς υποχωρήσεις ένεκεν συνεννοήσεώς μας με τους οιουσδήποτε άλλους ελληνίζοντας ἢ με άλλας θρησκείας θα ηδυνάμεθα να τα παραδώσωμεν όλα πλην αυτού και τουτέστιν να δεχθώμεν μίαν λίαν αποψιλωμένην ομολογίαν πίστεως η οποία εκτός αοριστολογιών θα περιελάμβανε μόνον ότι: "Πιστεύω και ἀποδίδω θείαν λατρείαν εἰς πληθὺν Θεῶν οἵτινες εἰσὶν Ἀτομικότητες, ἀθανάτου φύσεως καὶ τελείας ψυχικῆς συγκροτήσεως, καὶ Προσωπικότητες διαθέτουσες  Ἀνωτάτης τάξεως Συνείδησιν καὶ μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν."
===

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΟΜΙΛΙΕΣ

Χθες έλαβε χώραν η πρώτη ομιλία μας, η δευτέρα θα είναι αύριο Τετάρτη, ευχαριστώ τους προσελθόντας φίλους μας
---
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΙΑ ΣΕΡΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΪΣ (ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΙΑ 1 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ) : ΕΚΑΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΑΠΟ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 8.15 μ.μ. -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΕΔΩ: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKYkZuS2JvQWZLQk0/view?usp=sharing

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΙΑ ΣΕΡΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΪΣ (ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΙΑ 1 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ) : ΕΚΑΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΑΠΟ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 8.15 μ.μ. -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΕΔΩ:https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKYkZuS2JvQWZLQk0/view?usp=sharing

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
ή Παλεύοντας με το αυτονόητο
----
ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:
Μια και τόφερε η κουβέντα , μπορεί κανείς ( ιδίως αυτοί που δεν συμφωνούν με το κείμενό μου ) να γράψει ένα κείμενο όπου θα εκθέτει όλα τα ΩΦΕΛΗ που θα αποκομίσουμε αν αύριο ξαφνικά η παρούσα κυβέρνηση αναγνωρίσει την Πατρώα θρησκεία ;
----
Α) Η θρησκεία είναι πράγμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ και όχι ιδιωτικόν! Η δε άσκησις του ΠΡΩΤΟΥ ανθρωπίνου δικαιώματος και ρίζης όλων των άλλων, αυτού της Θρησκευτικής Ελευθερίας, απαιτεί την Δημοσία αναγνώρισι από το Κράτος και από την Κοινωνία των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων! Επομένως, εγώ ως πολίτης ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ να μην απολαμβάνω πλήρως του ΠΡΩΤΟΥ δικαιώματος μου! ΣΚΕΨΟΥ: Εδώ οι αντιστασιακοί έβαζαν βόμβες, πήραν τα όπλα, διότι διεκδικούσαν το 3ης κατηγορίας Δικαίωμα της πολιτικής εκφράσεως, κι εγώ θα δέχομαι την καταπάτησιν του ΠΡΩΤΟΥ Δικαιώματος! Γιά ΕΜΕΝΑ είναι θέμα ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ μου να διεκδικώ το Δικαίωμά μου! Και σήμερα το παραξηλώσαμε το πράγμα! Ο Ελληνίζων να ντρέπεται να διεκδικεί και να ομολογεί την Πίστι του και ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ο λαθρομετανάστης, ο Εποικος, ο εισβολεύς, μόλις έρχεται να του δίδεις πιάτο φαγητό και να στο πετάει στά μούτρα λέγοντας σου: Ρε χαϊβάνι δεν θέλω φαϊ, Τζαμί θέλω! ΑΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ! ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ!! ΕΓΩ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΝΑΝΑΙ ΕΞΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ!!
---
Β) Θρησκεύεσθε; Οφείλετε να γνωρίζετε ότι το ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ συστατικόν του θρησκεύεσθαι είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ! Θρησκεύεσθαι άνευ δημοσίας ομολογίας είναι ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ και αμάρτημα θανάσιμον! Σήμερον δε δημόσια ομολογία σημαίνει πρώτον ανακοίνωσι της πίστεώς σου στις κρατικές αρχές και δεύτερο στον κοινωνικό σου περίγυρο! ΑΛΛΩΣ, αν εντρέπεσαι γιά την θρησκεία σου να ΜΗΝ την πιστεύεις!!
---
Γ) Θα μάθης, λοιπόν, ότι έχεις μία θρησκεία κι εσύ! Ξεκόβεις μιά και καλή από το Χ.Ο.!
1. Η κοπέλλα όταν σε γνωρίσει θα μάθει ότι έχεις αυτή την θρησκεία, θα παντρευτείτε στο ελληνικό Τέμενος και τα παιδάκια σας θάναι στο σχολείο ελληνικού θρησκεύματος και θρησκευτικά δεν θα κάνουν! [δηλαδή, όπως όταν γνωρίσει τον Αχμέτ, ξέρει ότι θα γίνη μωαμεθανή και τέτοια θάναι τα παιδάκια και θα ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ από τα άλλα στο σχολείο!] Θα τελειώσουν πιά τα ΞΕΥΤΙΛΙΣΜΕΝΑ πράγματα, π.χ. ήλθε στην Εταιρεία μας ένα νέο ζευγάρι και μου ζήτησε αν μπορούμε να τους κάνωμε έναν ελληνικό γάμο. Τους είπα ότι θα κάνουν πρώτα τον πολιτικό γάμο και μετα θα τους κάνωμε έναν πανέμορφο ελληνικό γάμο και μου απήντησαν ότι ναί, έχουν ήδη κάνει γάμο στην Εκκλησία των Χριστιανών (να, γιά τον κόσμο)!
2. Θα μάθης να ΟΜΟΛΟΓΗΣ την πίστι σου παντού, να λες ότι δεν γιορτάζεις τα Χριστούγεννα και το Πάσχα αλλά έχεις τις δικές σου εορτές [όπως είδες χθες τις Μωαμεθανικές στον Πειραιά!] Δεν θα κρύβεσαι στην δουλειά σου και στην κοινωνία! Θα τελειώσουν πιά τα ΞΕΥΤΙΛΙΣΜΕΝΑ πράγματα, π.χ. εορτάζουμε κανονικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα αλλά ξέρουμε ότι είναι τα Ηλιούγεννα και η Ηλιο-ανάσταση (γελάς με τον αυτοεξευτελισμό μας)!
3. Θάχεις το δικό σου όνομα αυτόματα κι όχι όπως τώρα που πολλοί παίρνουν ελληνικό ψευδώνυμο και το χρησιμοποιούν γιά να ζουν "διπλή ζωή", στους κύκλους μας είναι ο Βρασίδας και στην άλλη ζωή του είναι (όπως λέει η Ταυτότητα) ο Γιάννης! ΞΕΥΤΙΛΙΣΜΕΝΑ πράγματα! Δεν το χρησιμοποιούν ως τίτλο ελληνικότητος αλλά γιά να κρύβονται και γι' αυτό είμαι σαφώς εναντίον των ψευδωνύμων -εκτός ειδικών εξαιρέσεων- κι όταν μου λένε αν κάνομε ονοματοδοσίες τους απαντώ ότι σωστές ονοματοδοσίες κάμνει μόνον το Πρωτοδικείον!
---
ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟ 16ΕΤΙΑΣ ΗΔΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998)!
---

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Παν. Μαρίνης: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ"

Παν. Μαρίνης:
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ"
--
=ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΡΙΖΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΝΟΗΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ (δείτε π.χ. οι ατυχείς πτωχοί λαθρομετανάστες ήλθαν εδώ γιατί δεν έχουν ψωμάκι, όμως πριν από το ψωμί θέλουν Τζαμί κι η "Ελληνικη Δημοκρατία" συμφωνεί φυσικά)! ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ (Δείτε τα Δικαιώματα και τα υπερπρονόμια που έχει σωρεύσει στην χώρα μας ο Μωαμεθανισμός π.χ. στην Τουρκία δεν ισχύει ο μωαμεθανικός νόμος, η Σαρία, όμως το Αστικό του μέρος ισχύει στην Ελλάδα (!), όχι το ποινικό διότι αυτο οι ίδιοι δεν το θέλουν, θέλουν να τάχουν τα χέρια τους!) ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ, ΩΣΤΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΧΑΙΡΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!
=ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ, Η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ", ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ 1996 ΑΙΤΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ. ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΥΡΙΑΣ ΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΔΩΣΕ ΤΗΝ "ΓΝΩΣΤΟΤΗΤΑ" ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Συνοπτικήν περιγραφήν των παλαιοτέρων ενεργειών μας βλέπετε στο επισυναπτόμενον pdf).
=ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΤΩΡΑ ΟΠΟΥ ΕΨΗΦΙΣΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ", Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ "ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΜΙΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ"· ΤΟ ΘΕΛΟΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΥΟΔΩΘΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩΜΕ!
---
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ:
ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΤΟΥ 1996 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ : ΓΝΩΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΙΣΟΝ Η ΕΧΟΥΣΑ ΕΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟ, ΑΥΤΟ, ΔΗΛΑΔΗ, Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ¨ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ", ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΦΕΥΓΟΝ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΙΔΙΚΗΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ!!!
----
ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜE THN κ. ΧΡΥΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (210-3221494, 10π.μ.-5μ.μ.)!
https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKQkoydUFWdmlTZHM/view?usp=sharing

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΙΕΣ 2014

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
βασική θέσις
-------
ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
---
ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
1ον. Έχει ιστορικήν συνέχειαν η Ελληνική μας θρησκεία;
Σαφώς έχει και επεβίωσε ζώσα εις πολλούς πυρήνας η Θρησκεία μας ολόκληρη και με το όνομά της υπάρχουσα συνεχώς και αδιαλείπτως και φθάνει εις ημάς ως ζώσα θρησκεία με γραπτήν και προφορικήν διδασκαλίαν και Ιεράν Παράδοσιν.
ΕΔΩ, ως παράδειγμα, παραθέτομε το κείμενον ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΤΟΥ 1797.
---
2ον. Τίνι τρόπω ΕΠΕΖΗΣΕ η Ελληνική μας θρησκεία;
Α. Ως μία ή περισσότερες νησίδες μέσα σε ένα πέλαγος λαού που είχε αλλάξει Κοσμοθέασι και ιθαγένεια κι είχε γίνει Χριστιανός (όπως υποστηρίζουν λυσσαλέως οι "τεμαχιστές της Ελληνικής Ιστορίας") ;
Β. Ως καθαρά έκφρασις της Αρχαίας θρησκείας και της Ελληνικής Κοσμοθεάσεως η οποία ήτο η κοινή κοσμοθέασις όλου του λαού ο οποίος διατηρούσε πλήρως την Ελληνικότητά του;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ το δεύτερον συνέβη και ιδού διατί ΔΕΝ ανευρίσκεται ούτε ΕΝΑ ψήγμα Χριστιανισμού στο εκτενές κόρπους των Δημοτικών μας τραγουδιών, ΟΥΤΕ στα βασικά έθμα, όπως ο γάμος, η κηδεία, το πένθος, το κουρμπάνι και οι λαϊκές εορτές, ούτε στο ΑΚΡΙΤΙΚΟ και στο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εδώ ΔΕΝ ανευρίσκεται Κ'ΑΝ ούτε ΕΝΑ ψήγμα Χριστιανισμού στον λαϊκό μυθολογικό Χριστιανισμό! Εδώ ας προστεθεί κι ένα ΚΥΡΙΟΝ στοχείον η ΑΠΟΛΥΤΗ προσήλωσις της Βυζαντινής εποχής στην ΑΤΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και στην ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ!
---
ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ
Ερχόμεθα τώρα στο ΦΛΕΓΟΝ ζήτημα, εκεί όπου ο Ελληνισμός δέχεται τα πυρά του εχθρού:
Έχει ιστορικήν συνέχειαν ο Ελληνισμός και η Ελληνική Κοσμοθέασις;
Αυτό ΕΙΝΑΙ που ενδιαφέρει, ΜΙΚΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΣΜΟ, ΥΠΗΡΞΕ ΜΙΑ ΝΗΣΙΔΑ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΕΘΝΙΣΜΟ, όπως στην Περσία άλλαξαν όλα, ο λαός έγινε εξωμότης, υιοθέτησε την ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙ, όμως αναμφιλέκτως επεβίωσαν και υπάρχουν έως σήμερον μικρός αριθμός Ζωροαστρών (και ανεγνωρισμένοι και με έδρες δικές τους στο κοινοβούλιο)! ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΩΣ "ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ"!!
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, όχι αν επεβίωσε ο Ζωροαστρισμός! ΝΑΙ, επεβίωσε και τον βλέπουμε, όμως αυτό είναι μία ΑΝΕΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ διά το τί είναι η Περσία σήμερον! ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ!!!
-
ΗΔΗ όπως βλέπομε από τα ανωτέρω εδώ ΔΕΝ συνέβη αυτό! Μέσα στο Βυζάντιον το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Το Βυζάντιον είχε χριστιανική επίσημη ιδεολογία, ασφαλώς, όμως αυτή ΔΕΝ ήτο τίποτε άλλο παρά ένα επικάλυμμα πιστευτό τότε και τώρα από ολιγώτερα των 5.000 ατόμων. ΟΠΩΣ στα χρόνια μας η κυβέρνησις της ΠΕΕΑ έβαλε το επικάλυμμα "Κομμουνιστής" και αν είχε επκρατήσει ο καθείς εξ ημών θα εδήλωνε "Κομμουνιστής" ως οιονεί Ιθαγένεια, όπως ως τώρα δηλώνει ως οιονεί Ιθαγένεια Χ.Ο., και θα προσκυνούσε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ κάθε πρωΐ την μομμία του Νίκου Ζαχαριάδη. ΟΜΩΣ αυτό διόλου ΔΕΝ θα σήμαινε τίποτε διά τον ψυχισμόν και την κοσμοθέασιν του· λοιπόν ούτως ακριβώς υπήρξε ο Χριστιανισμός διά τον Ελληνισμόν!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΩΜΕ: ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!!!!
------
ΣΥΝΑΦΩΣ:

ΩΣ ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ;
Επιθυμούμε την αναγνώρισι της Ελληνικής μας Θρησκείας, όμως πως; Και τί σημαίνει αυτό γιά εμάς;
Εμείς επιθυμούμε την αναγνώρισι της Ελληνικής μας Θρησκείας βλέποντάς την ως ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙ ΤΗΣ ΑΕΙΠΟΤΕ ΖΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΕΩΣ, η οποία ουδέποτε έπαυσε υπάρχουσα και υφισταμένη στο ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ παρά τις οιαισδήποτε επικαθήμενες κρατικές ιδεολογίες. Επίσης ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι έφθασε η ώρα ο Ελληνισμός να αποβάλλη τις επικαλύψεις και τα επιχρίσματα που έχουν αλοίψει στο σώμα του, να ΚΑΘΑΡΘΗ, να πλυθή, να βγάλη τις μπογιές του Χριστιανισμού, της Νεωτερικότητος, του Μαρξισμού και φυσικά της κοσμοθεάσως της Μεταπολιτεύσεως και ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Η ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ ΨΥΧΗ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ!
Αυτή είναι η ιδική μας αντίληψις διά την θρησκεία μας και την Αναγνώρισίν της, ως Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ του Ελληνισμού και ουχί ως "ατομικό δικαίωμα" κάποιων που από παραξενιά ανεκάλυψαν την Αρχαία λησμονημένη Ελληνική Θρησκεία ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα νάχαν ανακαλύψει την αρχαία θρησκεία των Ινδιάνων Απάτσι. Ή ως "ατομικό δικαίωμα" κάποιων που ακολουθώντας την μόδα ανεκάλυψαν τον Ευρωπαϊκό Παγανισμό κι είπαν να φτιάξουν κι εδώ ένα παράρτημα. Ή ως "ατομικό δικαίωμα" κάποιων που από παραξενιά λένε την Αθεΐα, Ελληνική Θρησκεία. ΚΑΙ ΟΥΤΕ ως "ατομικό δικαίωμα" μιάς νησίδος που επεβίωσε μέσα σε ένα πέλαγος εξωμοσίας και τώρα έρχεται εις το φως!!
ΗΜΕΘΑ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΗΝ ΞΕΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΔΕΝ ΗΜΕΘΑ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΟΛΙΓΟΙ ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΠΟΙΚΩΝ (ούτως θα γίνομε σε δύο-τρία χρονάκια με το καλό!)!
====
https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKbHZIbkZKcWxMR3c/edit?usp=sharing

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΤΟΥ 1996 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ=ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ" : ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΤΟΥ 1996 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ : ΓΝΩΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΙΣΟΝ Η ΕΧΟΥΣΑ ΕΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟ, ΑΥΤΟ, ΔΗΛΑΔΗ, Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ¨ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ", ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΦΕΥΓΟΝ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΙΔΙΚΗΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ!!!

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ"

Παν. Μαρίνης:
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ"
--
=ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΡΙΖΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΝΟΗΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ (δείτε π.χ. οι ατυχείς πτωχοί λαθρομετανάστες ήλθαν εδώ γιατί δεν έχουν ψωμάκι, όμως πριν από το ψωμί θέλουν Τζαμί κι η "Ελληνικη Δημοκρατία" συμφωνεί φυσικά)! ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ (Δείτε τα Δικαιώματα και τα υπερπρονόμια που έχει σωρεύσει στην χώρα μας ο Μωαμεθανισμός π.χ. στην Τουρκία δεν ισχύει ο μωαμεθανικός νόμος, η Σαρία, όμως το Αστικό του μέρος ισχύει στην Ελλάδα (!), όχι το ποινικό διότι αυτο οι ίδιοι δεν το θέλουν, θέλουν να τάχουν τα χέρια τους!) ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ, ΩΣΤΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΧΑΙΡΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!
=ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ, Η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ", ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ 1996 ΑΙΤΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ. ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΥΡΙΑΣ ΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΔΩΣΕ ΤΗΝ "ΓΝΩΣΤΟΤΗΤΑ" ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
=ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΟΨΕΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΘΡΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΙΝ ΩΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ" ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ.
=Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΘΕΙ ΜΕ ΟΙΑΙΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ "ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΜΙΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ", ΤΟ ΘΕΛΟΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ!
---

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ:
ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΤΟΥ 1996 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ : ΓΝΩΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΙΣΟΝ Η ΕΧΟΥΣΑ ΕΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟ, ΑΥΤΟ, ΔΗΛΑΔΗ, Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ¨ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ", ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΦΕΥΓΟΝ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΙΔΙΚΗΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ!!!
----
Απάντησις εις μίαν αιτίασιν:
Ωρισμένοι φίλοι μας είπαν ότι οι "θρησκευτικές ενώσεις" σημαίνουν καταγραφή και έλεγχο από το κράτος. Φυσικά αποτελούν, όπως αποτελεί η φορολογική σας δήλωσις, η άδεια επαγγέλματός σας, η άδεια λειτουργίας του μαγαζιού σας και κυρίως η αστυνομική σας ταυτότητα, όμως η θρησκεία είναι θρησκεία, δηλαδή διαφανής οργανισμός που δεν κρύβεται από κανέναν κι ούτε έχει πρόβλημα να δεχθή οιονδήποτε έλεγχον, δεν είναι ούτε μυστική εταρεία, ούτε μαφία, αλλά αντιθέτως ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ την καταγραφήν στα νόμιμα πλαίσια της πολιτείας διότι αυτή είναι η αναγνώρισίς της!

---

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Σπυρίδωνος Νάγου: ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 7 ΕΙΚΟΝΕΣ

Σπυρίδωνος Νάγου:
ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 7 ΕΙΚΟΝΕΣ
----------------

πρώτη εικών.

Ο Θείος Ορφεύς ο ιερός σύζυγος της Ευρυδίκης και ο κληροδοτήσας Θείας αληθείας προς εκείνους τους οποίους εμύησε προς τας ιδέας του απεκάλει την Εαρινήν Ισημερίαν Θείαν Νύμφην, κατερχομένην εξ Ουρανού ανά παν έτος διά να εξαγνίσει τας ψυχάς του Αδου. Άνευ αυτής, άνευ της εξ Ουρανού καταβάσεώς της, αι ψυχαί του Αδου θα απώλυντο εις το μέγα αυτού έρεβος και συνείδησις και χαρά εν τη Γη δεν θα εγεννάτο. Ανευ του φωτός της Ουρανίας αυτής Νύμφης, ουδέ άρωμα ουδέ ζωή θα εξελίσσετο επί της Γης, ουδέ ιδέα της αρμονίας θα υπήρχεν. Αν και εν μόνον έτος δεν κατείρχετο επί της Γη, η θλίψις των ψυχών της θα εγενικεύετο και αι αρμονίαι των διανοιών προς τας ψυχάς θα διεσαλεύοντο. Εάν η Θεία Ουρανία Νύμφη εγκατέλιπεν το έργον της μεταδόσεως της αγάπης της προς την Γην, μίσος γενικόν θα περιέβαλλε πάσας τας ανθρωπίνας ψυχάς και ουδέν αίσθημα αρμονίας προς τον σκοπόν της υπό ουδεμιάς θα εξεδηλούτο. Οταν κατέρχεται και μας περιβάλλει, εδόξαζεν, η ψυχή μας μεταβάλλεται εις φως, το φως τούτο εκδηλοί την χαράν, χαρά είναι ο έρως, έρως είναι ο νόμος της ζωής μας, ο νόμος ο ανυψών και αφομοιών την ψυχήν μας προς το Φως του Ηλίου, επί του οποίου πάσαι αι δυνάμεις της Ουρανίας Νύμφης ταξινομούνται εις Θείαν αρμονίαν. Οταν κατέρχεται η Θεία αυτή Νύμφη, εδόξαζεν και ευρίσκει ημάς εις τον χρόνον της ζωής εκείνον όστις εξασφαλίζει την γενικήν των οργάνων του οργανισμού μας αρμονίαν, τότε προσθέτει και την ιδικήν της αρμονίαν και τότε συντελείται ο Θείος ασπασμός της γηίνης ψυχής προς το κράτος από το οποίο εξορμάται το φως του Ηλίου. Αλλά και όταν, έλεγεν, ο οργανισμός μας απέβαλλε την ενεργητικότητα των νεύρων του και μας ψαύει η Θεία Ουρανία Νύμφη, μας γεννά αμέσως το αίσθημα της ζωής και μας απομακρύνει από την ιδέαν του θανάτου. Εις τα κέντρα των ενεργειών της Θείας αυτής Νύμφης ευρίσκεται το Θείον μυστικόν της αιωνίου νεότητος των ανθρωπίνων ψυχών. Τα μυστήρια του Ορφέως τα οποία υπήρξαν καθαρώς φυσιολατρικά, εξελίσσοντο εις εικόνας διαφόρους αι οποίαι παρίστανον τας δυνάμεις του Ουρανού αι οποίαι διαβιβάζονται υπό τούτου εις την Γην. Της πρώτης εικόνος έπετο ετέρα.

δευτέρα εικών

Κατά την δευτέραν εικόνα, η Ουρανία Νύμφη γυμνόπους ψαύει την Γην, όπου βλέπει αυτήν ο Ήλιος. Αλλά ταυτοχρόνως η περιβολή της Νύμφης εξελίσσεται εις χρωματισμούς. Oι χρωματισμοί της εκπέμπουν αρώματα. Τα αρώματα ταύτα μεθούν διά της αρμονίας των τας ψυχάς της Γης και λησμονούσαι αυταί τας κακίας εκείνας τας οποίας τους εδώρησεν ο χειμών, γοργώς σπεύδουν να ενωτισθούν των Ουρανίων Χαρίτων. Διπλήν ενείχε σημασίαν η εικών αυτή. Αφ’ ενός εζήτει να σύρει προς τα άνω τας ψυχάς του Αδου και αφ’ ετέρου να καλλωπίσει την επιφάνειαν της Γης. Επί ενενήντα περίπου ημέρας, τας ημέρας του όλου Έαρος, κατείρχετο η Ουρανία Νύμφη και έψαυεν την Γην διά των θείων ποδών της, σκορπίζουσα εις αυτήν χρώματα και μύρα. Ποτέ δεν έφευγεν από πλησίον του άρματος του Ηλίου. Από εκεί ήντλει τας δυνάμεις της και ούτος ήντλει αυτάς από τας Ουρανίας εκείνας μοίρας με τας οποίας εφάπτεται καθόλον τον χρόνον του Έαρος. Η Θεία αυτή εικών, η εξελισσομένη εις τόσους χρωματισμούς και εκπέμπουσα τόσα αρώματα, ενέπνευσε τον Θείον Ορφέα να συλλάβει την έννοιαν της αρμονίας, διά της οποίας και μόνης και το κάλλος της Φύσεως νοείται και η παντοδυναμία του πνεύματός της. Προ του συμβολισμού της δευτέρας εικόνος, δεν ηδύνατο να νοηθεί η ύπαρξις της Θερμότητος της Γης, η οποία τοσούτον συντελεί να περιβάλλει αυτήν με την πολύχρωμον και αρωματώδη περιβολήν της. Διά το Πνεύμα της Γης η Ουρανία Νύμφη είναι ο Προμηθεύς. Διά την Γην είναι ο αρμονικός Παν. Και ο Προμηθεύς και ο Παν είναι Θείοι συμβολισμοί. Ο εις δίδει το Φώς εις το αρμονικώς ευρισκόμενον προς το σύνολον του απείρου Πνεύμα. Αυτός είναι ο Προμηθεύς. Ο έτερος, ο Θείος Παν συμβολίζει, ότι εις την Γην έφθασαν αι δυνάμεις του Απείρου και αυτή αποτελεί μετ’ αυτού αρμονίαν. Η εξέλιξις της ζωής της είναι εξέλιξις εν αυτή των δυνάμεων του Απείρου. Διάμεσος μεταξύ του Απείρου και της Γης είναι ο Ήλιος. Η ύπαρξις του Ηλίου εξασφαλίζει την αιωνιότητα της Γης και την αθανασίαν της ψυχής της. Άλλη παραγωγή της Θείας ταύτης αρμονίας επί της Γης συντελείται το Έαρ, αυτό κατά πρώτον την φέρει και την αφομοιοί προς τας ενεργείας του φωτός του Ηλίου. το χρονικόν διάστημα το μεσολαβούν από της Εαρινής Ισημερίας μέχρι της Θερινής τροπής του Ηλίου, είναι η κατ’ εξοχήν γονιμοποιός εποχή, κατά την οποίαν το ερχόμενον διά του φωτός του Ηλίου σπέρμα αυτού αναβλαστάνει υπό νέαν μορφήν εν τη Γη και εξελίσσεται εις τα χρώματα και εις τα αρώματα, τα οποία αποτελούν το σύνολον της επισήμου γηΐνης περιβολής. Αι διάφοροι μορφαί της Γης, κατά το χρονικόν τούτο διάστημα, συντρέχουν να εκδηλούν τας δυνάμεις των και να έρχωνται εις γενικήν επιμιξίαν από την οποίαν προκύπτει η αρμονία των. Η Γη κατά τον χρόνον τούτον χαίρει. Η εκδήλωσις της χαράς της αυτή είναι εγγύησις της προαγωγής της εις φωτεινήν. Οταν εκδηλώσει το φως της, τότε θα καταστεί μεσάζουσα μεταξύ Ουρανού και σκοτεινών πέριξ αυτής ευρισκομένων σωμάτων. Τότε το Πνεύμα της θα καταστεί μία άπειρος τας δυνάμεις και την αρμονίαν Νύμφη και με χαράν θα δίδει φως πανταχού, όπου δεν εξεδηλώθη φως. Της δευτέρας εικόνος της Εαρινής Νύμφης του Ουρανού εις τα μυστήρια του Ορφέως, έπετο και άλλη.

τρίτη εικών

Η τρίτη εικών παριστά την ιδίαν Νύμφην κρατούσαν Λύραν. Υπεράνω αυτής φωτεινός Απόλλων άνευ ουδεμιάς πανοπλίας τείνει προς Αυτήν με χάριν τας χείρας του και εκφράζει Θείον μειδίαμα, το οποίον φαίνεται ότι δεχεται η Oυράνια Νύμφη με άφατον ευγνωμοσύνην. Εκ των χειρών του Θείου Απόλλωνος εξέρχονται πολύχρωμοι φωτειναί γραμμαί, αι οποίαι ψαύουν όλον το σώμα Αυτής. Υπό τους πόδας της νεαρός Παις τείνει τας χείρας του ζητών να δοθεί εις αυτόν η κρατουμένη υπό της Ουρανίας Νύμφης Λύρα. Η εικών αυτή είναι το αποτέλεσμα της διευθετήσεως των δυνάμεων εις εν σύνολον υπό του Θείου Ηλίου. Ενενήκοντα περίπου μοιρών του Ουρανού αι δυνάμεις αποτελούν το σύνολον τούτο. Το αποτέλεσμα της εκδηλώσεως του συνόλου τούτου είναι η Λύρα, την οποίαν το Πνεύμα της Γης τείνει να λάβει διά να κινήσει τας χορδάς της και του δοθεί η αντίληψις της αρμονίας. Τα αρώματα αποτελούν κατά τον χρόνον της Εαρινής Ισημερίας αρμονίαν, τα χρώματα επίσης τοιαύτην, αλλά η έννοια αυτών δεν είναι γνωστή εις το Πνεύμα της Γης. Ο Ορφεύς αναλαμβάνων εκ των χειρών της Νύμφης την Λύραν πλήττει τας χορδάς της και του μεταδίδεται η έννοια [της αρμονίας]. Τα χρώματα εν τη ανθρωπίνη ψυχή εξειλίχθησαν εις ήχους, ούτοι εις έννοιαν η οποία προάγει εφεξής την ψυχήν να ζητήσει, τι είναι εκείνο το οποίον θα την μεταφέρει εις το κράτος του Φοίβου Απόλλωνος. Κατά τον εαρινόν χρόνον του έτους αι εικόνες αι παριστώσαι την Ουρανίαν Νύμφην εξελίσσονται εις μεγαλύτερα σχήματα και εις μεγαλυτέρας δυνάμεις. Αλλ’ ιδού φθάνει η δόξα του Ηλίου. Έρχεται προς το ύψιστόν του σημείον και έλκει προς τα άνω την Νύμφην και την αφομοιοί προς το Θείον του Άρμα. Τότε η Γη μεταμορφώνει τα χρώματα της εις Θείους καρπούς, εις συνθετικόν λόγον των οποίων μεταμορφούνται τα δρώματα.

τετάρτη εικών

Νέα [τετάρτη] εδώ εικών παρατάσσεται εν τοις μυστηρίοις του Ορφέως. Η Νύμφη αντικαθίσταται δι’ εφήβου. Ούτος παριστά ότι φέρει την ευθυμίαν από τον Ουρανόν να την μεταδώσει εις την Γην. Είναι όλος χαρά και όποιαν ψυχήν προσεγγίζει την μεταβάλλει εις Φως. Η θερμότης του είναι μεγάλη, κατακαίει πάσας τας σάρκας πασών των ψυχών των οποίων αι δυνάμεις δεν έχουν σχέσιν με τον χειμώνα. Όσαι μετέβαλον τους χρωματισμούς του Έαρος εις φωτεινόν σύνολον αρμονικού καρπού, προσεγγίζουν τον Έφηβον και λαμβάνουν εξ αυτού κάτι το οποίον πυρπολεί το σύνολον αυτών και το μεταβάλλει εις ενα Θείον χρωματισμόν, όμοιος του οποίου κατά το Έαρ δεν παρήχθη. Ο χρωματισμός ούτος είναι απροσδιόριστος την όψιν και την ενέργειαν. Ομοιάζει κατά προσέγγισιν προς χρωματισμόν κυανού χυμού σταφυλής. Είναι χρωματισμός πνεύματος και ουχί Γηΐνης μορφής. Ο Έφηβος είναι ο Διόνυσος, είναι η συμβολική παράστασις της Θείας Ελευσίνος, η σώζουσα την κόρην της Δήμητρος από του Πλούτωνος τας επιρροάς. Είναι το προσεγγίζον φως επί των ανθρωπίνων ψυχών, το οποίον αφού πρότερον κατακαύσει ό,τι θνητόν εν αυταίς υπάρχει, τας φέρει εις την Εστίαν του Ουρανού εκείνην από την οποίαν παρήχθη. Η Θεία εικών του Ορφέως αύτη, συμβολίζει τα γενόμενα κατά τον χρόνον του Θέρους. Οι καρποί τότε ωριμάζουν, η σταφυλή παράγει τον χυμόν της, ο χυμός ούτος είναι η ερχομένη εξ Ουρανού προς την Γην ευθυμία. Η ευθυμία η διαλύουσα τα σκότη τα οποία παρήχθησαν εις τας ψυχάς κατά τας ώρας του Χειμώνος. Ο Ήλιος κατά την ώραν του Θέρους ευρίσκεται εις τας αγκάλας του Πατρός του και αι δυνάμεις τας οποίας μεταβιβάζει επί της Γης είναι καρπός γόνιμος. Ο καρπός αυτός αποτελεί μίαν θαυμασίαν διαβάθμισιν, διότι εις τούτον συμμετέχουν και πάσαι αι λοιπαί δυνάμεις του Ουρανού. Ο σίτος διαφέρει της σταφυλής, είναι τούτο κάτι, το οποίον ο Θείος Ορφεύς εσυμβόλιζεν με έννοιαν την οποίαν ουδέποτε δυνάμεθα να μεταφέρωμεν εις βέβηλον γλώσσαν. Και ο σίτος και η σταφυλή είναι καρποί. Προηγήθη όμως ο καρπός του σίτου. Πριν αναφανεί η δόξα του Ηλίου, ο σίτος ωριμάζει, αλλά η σταφυλή τότε αρχίζει να μεταβάλλεται εις καρπόν. Μία επί πλέον δύναμις ενυπάρχει εις την σταφυλήν, δύναμις με την οποίαν τρέφονται οι Θεοί.

Πέμπτη εικών

Εδώ παρίσταται νέα εικών του Ορφέως. Ο έφηβος του στέφεται με κλάδους αμπέλου και κρατεί νεάνιδα εις τας αγκάλας του. Θείον μειδίαμα εις αμφοτέρων τας μορφάς διακρίνεται. Ο έφηβος υπερέχει κατά το ανάστημα την νεάνιδα. τούτο προφαίνει την Ουρανίαν καταγωγήν του. Αλλά και της νεάνιδος η μορφή λάμπει από χαράν. Εγγύς υπάρχει πινακίς απαγορεύουσα να βλέπει διαρκώς η νεάνις προς τον έφηβον, προς το πρόσωπόν του. Τούτο μετά χαράς η νεάνις πράττει.

Έκτη εικών

Έπεται άλλη εικών κατά την οποίαν ο έφηβος περιβάλλει την πριν άνευ ενδύματος νεάνιδα με εσθήτα Χρώματος κυανού. H περιβολή αυτή είναι περιβολή Νύμφης. Προσεγγίζει πλέον ο γάμος της. Νύμφαι πολλαί με ομοίας εσθήτας κομίζουν υδρίας εχούσας θείον ποτόν. Το ποτόν είναι οίνος. Η σταφυλή πλέον εν τη Γη ωρίμασε και ο γάμος πρέπει να γίνει. Γενική χαρά εν τοις μυστηρίοις επικρατεί. Προσέρχονται επί σκηνής πάντες οι Ουράνιοι μύσται περιβεβλημένοι με κλάδους αμπέλου τας κεφαλάς. Η χαρά, η ευθυμία κορυφούνται. Ο Ήλιος ολοέν διέρχεται τους αστερισμούς του Θέρους, από τους οποίους αντλεί τας δυνάμεις της ευθυμίας. Αλλ’ ιδού προσεγγίζει διά την Γην το πέρας του Θέρους. Τότε οι μύσται του Ορφέως ανυψούνται υπεράνω της Γης ακολουθούντες το άρμα των νυμφίων, οι οποίοι Θα ζήσουν πλέον εις το Φώς. Μίαν μόνην αφίνουν επί των Γηΐων υπάρξεων παραγγελίαν. Να συλλέξουν τους καρπούς του θέρους διά των οποίων και μόνον θα ζήσουν κατά τας ώρας του Φθινοπώρου και του Χειμώνος. Ο Ηλιος ακολουθών την τροχιάν του θα επανέλθει επί της Γης να ρίψει νέον σπέρμα, όπως τούτο βραδύτερον εξελιχθεί εις άνθος, εις άρωμα και εις καρπόν. Κατά τον χρόνον του Χειμώνος αι ψυχαί πρέπει να ζήσουν. Η ζωή των θα εξαρτηθεί από τους καρπούς του Θέρους και όσαι επιμελώς δεν συλλέξουν αυτούς, υπόκεινται εις τον θάνατον. Η παραγγελία είναι επιτακτική δι’ εκείνας αι οποίαι θέλουν να ζήσουν. Εντεύθεν ο Θείος Ορφεύς παριστά δι’ εικόνος την σύνεσιν, από την οποίαν δεν πρέπει να αποχωρισθούν αι ψυχαί. Είναι η σωτηρία των.

εβδόμη εικών της συνέσεως

Η εικών της συνέσεως παριστά γυναίκα περιβεβλημένην με ένδυμα άνευ ουδενός είδικού χρώματος. Το ένδυμα προφυλάσσει αυτήν εκ του ψύχους, αλλά ταυτοχρόνως κρατεί εις τας χείρας της καρπούς, τους καρπούς του Θέρους. Αντλεί εξ αυτών δυνάμεις, δυνάμεις περιεχούσας θερμότητα δυναμένην να αντιδρά κατά του ψύχους. Ο Ήλιος κατά τον χρόνον τούτον, ουδέν μεταβιβάζει εις τας ψυχάς, είναι ασθενής η επίδρασις του. Ό,τι αντλεί εκ των αστερισμών τους οποίους διέρχεται, είναι υποτύπωμα σπέρματος, το οποίον διαρκώς μετατρέπει διά να το καταστήσει πυρήνα και να τον εναποθέσει επί της Γης, όπως βραδύτερον του μεταβιβάσει νέας δυνάμεις και εκδηλωθεί εις άνθος: Το άνθος είναι η αρχή της εμφανίσεως του Ηλιακού σπέρματος εις καρπόν. Η ευωχία των Ορφικών καταπαύει τον Χειμώνα, των Ορφικών οι οποίοι εναπέμειναν επί της Γης. Αναμένουν το Έαρ διά να αισθανθούν το άρωμά του. Το άρωμα τους υπενθυμίζει το Κράτος του Ουρανού, το οποίον έρχεται διά να τους μεταδώσει την αιωνίαν ζωήν. Άμα τη εμφανίσει του αποδέχονται τούτο διά Θείων τελετών. Γενική επιμιξία κατά το Έαρ τελείται μεταξύ των δυνάμεων της Γης και εκείνων του Ουρανού. τούτο δεν διαφεύγει της προσοχής των. Αντλούν δυνάμεις και προχωρούν με βεβαίαν την πίστιν, ότι δεν Θα επανέλθουν επί του Χειμώνος. Κατά τας τελετάς ταύτας η Λύρα του Ορφέως υπενθυμίζει την αρμονίαν. Οί ήχοι αυτής είναι παραγγελία του Ουρανού. Σπεύδουν να εννοήσουν τούτο και προχωρούν να χαιρετίσουν το Θέρος, από το οποίον αναμένουν την σωτηρίαν των.

Επίλογος

Τοιαύτη είναι η έννοια την οποίαν εφρόντισα να σας μεταδώσω, την οποίαν εις τας Ώρας του έτους απέδιδον οι μεγάλοι της Φύσεως Μύσται. Ομολογώ ότι υπήρξα ασθενές άργανον και τούτο φαίνεται εκ του ότι δεν ηδυνήθην να σας μεταδώσω πλήρως την έννοιαν ταύτην. Ευχηθώμεν το ελθόν Έαρ να μας καταστήσει ικανούς να συλλάβωμεν πλήρως τας εννοίας των Θείων μυστικών της Φύσεως. Ευχηθώμεν όπως αι ψυχαί μας αποκτήσουν το μέσον να έλθουν με διαυγές βλέμμα να επισκοπήσουν το παρελθόν και αντλήσουν από τας μεγάλας αυτού ψυχάς, τα Θεία ιδανικά των, τα οποία είναι να μυσταγωγηθούν πάσαι αι ψυχαί της Γης εις τας Θείας ιδέας των.