.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ: ΑΙΘΗΡ ΜΕΝ ΨΥΧΑΣ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ… 810 σελίδες, μεγέθους Α4.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ: ΑΙΘΗΡ ΜΕΝ ΨΥΧΑΣ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ… 810 σελίδες, μεγέθους Α4.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Ο ΕΡΩΣ (εν συντομίᾳ)

Ο ΕΡΩΣ (εν συντομίᾳ)

———
Ο Θεός Ήφαιστος, κύριος και ρυθμιστής του Νόμου του Δημιουργικού Πυρός, και η Θεά Αφροδίτη, κυρία του Νόμου των Μορφών, είναι σύζυγοι, διότι οι μορφές δημιουργούνται και ζουν από το Δημιουργικόν Πυρ. Οι μορφές όμως χωρίζονται εις δύο κατηγορίες, εις αυτές που δέν έχουν κίνησιν, όπως τα αγάλματα ἢ τα κενά όστρακα, και εις αυτές που έχουν κίνησιν, όπως τα έμβια όντα.
Η Θεά Αφροδίτη έχει μίαν σχεδόν μόνιμον σχέσιν με τον Θεόν Άρην, κύριον του Νόμου της Κινήσεως, διά του οποίου και παράγονται οι μορφές που έχουν κίνησιν.
Η Θεά Αφροδίτη με τον Θεόν Άρην γεννά τον Έρωτα και την Αρμονία και όχι με τον θεόν Ήφαιστον, διότι:
Ο Έρως (όρος των Ορφικών, η Φιλότης του Εμπεδοκλέους) είναι η Δύναμις της πολυπλοκοποιήσεως διά της οποίας άναπτύσσονται και οι μορφές που έχουν κίνησιν και άρα ο Κόσμος γενικώς! Ο Έρως εικονίζεται ως νέος ο οποίος μονίμως παλεύει με τιον Αντέρωτα διότι ο Αντέρως είναι η Δύναμις της αποδομήσεως! Η μάχη δε αυτή είναι διηνεκής, στον Κόσμο και παντού, π.χ. μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα, όταν κερδίζει ο Έρως ζούμε, όταν κερδίζει ο Αντέρως έρχεται η διάλυσις, η σήψις και ο θάνατος!
Επομένως: Μόνον μορφές με κίνησιν  έχουν Έρωτα, τουτέστιν τάσιν προς πολυπλοκοποίησιν, και Αρμονίαν, ήτοι τάσιν διά περαιτέρω αρμονικήν ανάπτυξιν! Τα αγάλματα δέν έχουν  έρωτα κι ούτε αρμονία, διότι έχουν μόνον την αρμονίαν που τούς έδωσε ο καλλιτέχνης!
Ο Θεός Ήφαιστος ευρίσκει τους δύο εραστές και τους περιβάλει με το χρυσό δίχτυ του που τούς κρατά ηνωμένους! Όμως όχι για πάντα! Αλλά για όσο το χρυσό δίχτυ θα υπάρχει! Το χρυσό δίχτυ θα λυώσει κατά την Εκπύρωσιν του Σύμπαντος και τότε θα χωρίσουν Αρης και Αφροδίτη, οπότε καιν οι μορφές που υπάρχουν στο Σύμπαν θα διαλυθούν καθώς όλα θα χωνευθούν μέσα στην πρωταρχική πυρίνη σφαίρα!!
———————

 


 

 

Παν. Μαρίνης: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΒΙΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ; Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ

 Παν. Μαρίνης:

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΒΙΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;
Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ

————
Αρκετοί φίλοι μας έχουν παρεξηγήσει την θέσιν μας επί του καιρίου πολιτικού ζητήματος της εποχής μας! Κακώς! Κακώς, διότι ακολουθούντες την ελληνικήν  εντολήν «λόγον διδόναι» έχομε εκφράσει λεπτομερώς και καθαρώς τις θέσεις μας προ πολλού, τόσον στην αρθρογραφίαν μας στο περιοδικόν μας ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ (που διέκοψε την έκδοσίν του λόγω της Μνημονιακής κρίσεως), όσον και στα βιβλία μας, ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙΣ, ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ, ΦΩΝΗ ΕΞΥΠΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΔΗΝ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΘΝΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ και αλλαχού. Προσφάτως δε συστηματικώς και πλήρως στα δύο εκτενή συγγράμματά μας, ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ και ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ζητήσατέ τα από τις εκδ. Θούλη) και ακουλουθεί και τρίτον, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ. Τα συγγράμματα αυτά εγράφησαν προς όφελος των φίλων μας που ακολουθούν την Ελληνικήν Κοσμοθέασιν ή είναι γενικώς Εθνικισταί! Δέν ήτο εύκολον έργον, διά τούτο και παρόμοιόν του δέν  υπάρχει ούτε στην Ελληνικήν, ούτε και διεθνώς! Οι ανά τον κόσμον Εθνικισταί παραμένουν ανίδεοι και παραπλανημένοι, θύματα της κάθε ελεεινής προπαγάνδας! Κατ’ αυτάς τας ημέρας δε διά να μην λέγουν οι φίλοι μου απιθανότητες αγνοούντες τα στοιχειώδη διά την Ρωσσίαν εδώσαμε ελευθέρως εις όλους στο διαδίκτυον το κεφ. ΡΩΣΣΙΑ από τις ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ εις pdf. Δέν  αφήνουμε τους φίλους μας μόνον με τις συνοπτικές επίκαιρες αναρτήσεις μας στο διαδίκτυον! Εδώ θα αναφέρωμε πάλιν  επιγραμματικώς τις θέσεις μας δι’ όσους τις αγνοούν!
———-
—- 1) Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΣ. Η Ευρώπη ασθενεί, έχομε λεπτομερώς αναλύσει την «Ευρωπαϊκήν νόσον» στα δύο ανωτέρω συγγράμματά μας! Η Ευρώπη ασθενεί διότι επλήγει προ 200 ετών από την λοιμώδη νόσον της Νεωτερικότητος και προσφάτως από το 1965 από την λοιμώδη νόσον του Πολιτιστικού Μαρξισμού! Ο εσωτερικός εχθρός, το Εσωτερικόν Προλεταριάτον, ως το ονομάζει η Φιλοσοφία της Ιστορίας (προσοχή δέν έχει σχέσιν με το προλεταριάτον του Μαρξ), με κύριον όπλον την Ιντελλιγκέντσια, ως μέγα παράσιτον κατατρώγει τα σπλάγχνα του κοινωνικού σώματός μας (όρος της Φιλοσοφίας της Ιστορίας, body social)! Λοιπόν η Εσωτερική μας κατάστασις είναι αυτή: στον κοινόν οίκον μας υπάρχει ο «μεγάλος ασθενής»! Ποίος είναι ο κοινός οίκος μας; η Ευρώπη, τουτέστιν ο Ελληνικός-Αναγεννησιακός-Δυτικός Πολιτισμός! Διότι, ως γνωρίζομε, στο λιβάδι της Ιστορίας τα ζωάκια που κυκλοφορούν είναι οι Πολιτισμοί, αυτές είναι οι οντότητες της Ιστορίας και όχι οι ανθρωπολογικές φυλές ή τα Έθνη ή τα Κράτη! Επομένως, ποιό είναι το καθήκον του κάθε εντίμου ανθρώπου; Να βοηθεί και αυτός να θεραπεύσωμε με ισχυρά φάρμακα και εμβόλια την λοιμική που μάς αφαιρεί την ικμάδα της δυνάμεώς μας!! Ο Πολιτισμός μας να εγερθή και πάλιν άλκιμος και ισχυρός ως ήτο το πάλαι!
———
—- 2) ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ. Στο λιβάδι της Ιστορίας, όπως στα Αφρικανικά λιβάδια, τα ζωάκια ζουν δίπλα-δίπλα, τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα, οι ζέβρες και οι λέοντες γνωρίζονται καλά! Όταν λοιπόν τα σαρκοβόρα διακρίνουν ότι ένα ζωάκι είναι ασθενικόν, ανίκανον να αμυνθή, τότε συρρέουν γύρω του οι επίβουλοι, οι ύαινες, οι λέοντες, τα αιλουροειδή, τα αγριόσκυλα, αναμένοντες την κατάλληλον στιγμήν διά να επιτεθούν και πλειστάκις κατά την ώραν της επιθέσεως γίνονται σκληρές μάχες μεταξύ των επιβούλων προς διεκδίκησιν του σώματος της ζέβρας!
Ούτως περί το ασθενές, λόγω της «Ευρωπαϊκής νόσου» του Πολιτισμού μας, συνεκεντρώθησαν οι επίβουλοι βάρβαροι: Α) Ο ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ. Ήδη από το 1970 ήτο έτοιμη η Μωαμεθανική εισβολή και ο εποικισμός της Ευρώπης (ως απεκάλυψε στην Οριάνα Φαλλάτσι ο Σεΐχης Γιαμανί)! Β) Οι δύο Ασιάτες Βάρβαροι! (α) Ο απεχθής Κινέζος Βάρβαρος ενδυναμωμένος και ισχυρός επεμβαίνει νυν με θράσος μυρίων πιθήκων στα πράγματα της Ευρώπης, ΔΕΝ επιθυμεί επέκτασιν του ΝΑΤΟ δηλώνει με μαφιόζικο ύφος!  (β) Οι επικατάρατοι Μπολσεβίκοι το εδήλωναν ευθαρσώς: «Ο Μέγας Πέτρος εκδυτίκισε την Ρωσσίαν, λάθος! Η Ρωσσία ανήκει στην Κεντρικήν Ασίαν και εμείς εκεί επανερχόμεθα!» Αυτό το πνεύμα ακολουθεί και ο Μπολσεβίκος Πούτιν που εξεκίνησε νέαν Βαρβαρικήν Επιδρομήν κατά της Ευρώπης ζηλώσας την δόξαν της Μογγολικής Χρυσής Ορδής, και διά να γίνη και συμβολικώς καταφανής ο σκοπός του φέρει Τσετσένους και Ουζμπέκους στην πρώτην γραμμή της μάχης! Ομοίως, στην προηγουμένην Βαρβαρικήν Επιδρομήν, αυτήν του 1945, ο Στάλιν είχε στείλει στην Ευρώπην αποκλειστικώς Ασιατικά στρατεύματα!!
———
ΣΥΜΠΕΡΑΜΑΤΙΚΩΣ: Πιστεύω ότι τα ανωτέρω είναι τοις πάσιν καταφανή! ΔΕΝ δύναμαι να φαντασθώ ότι υπάρχει έστω και ένας Ευρωπαίος ή Ελλην που μετά λόγου γνώσεως είναι υπέρ των Βαρβάρων εισβολέων, των Μωαμεθανών, των Ασιατών! Ας εννοήσουν οι ανίδεοι και οι αφελείς ποίον είναι το διακύβευμα!!            

====== 

 

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΠAN. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ

 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ: Κεφάλαιον από το υπό έκδοσιν βιβλίον μας: Παν. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ.
Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ-κεφ.1ον
https://drive.google.com/file/d/10sXZDVu6b1NTZWm_A6C-BH7jR2r3bskT/view?usp=sharing

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

 

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

Χειμερινή τροπή του Ηλίου­ έχουμε την 22α Δεκεμβρίου. Κατά την ημερομηνία αυτήν ο Ήλιος εισέρχεται στον αστερι­σμό του Αιγόκερω και έτσι εισερχόμα­στε  αστρονο­μικά στην εποχή του χειμώνα.

Τι συμβολίζει η ­χειμερινή τροπή του ηλίου

Η ­χειμερινή τροπή του ηλίου συμβολίζει στο πνευματικό επίπεδο την ανθρώ­πινη ψυχή η οποία έφθασε στα όρια της διανόησης ώστε τότε αυτή γίνεται ικανή να εκ­δηλώσει τις κατάλληλες δυναμικότητες που θα της επιτρέψουν να έλθει σε επαφή με τον Ουρανό ώστε με την επί­δραση του Ου­ρανού να εκ­δηλωθεί σ’ αυτήν η ικα­νότητα προς από­κτηση μεγαλύτερης γνώ­σης (4ον ΣΤΑΔΙΟ: ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ). Η γνώση αυτή θα την φέρει σε κατάσταση να γνωρί­σει τα μέσα της πνευματικής της προόδου και ανόδου. Επίσης γίνεται ικανή να εκδηλώσει τα σπέρματα των Ιδεών στο αν­θρώπινο πνεύμα. Τα σπέρματα αυτά κυοφορούνται κατά τις διαδοχικές ενσαρκώσεις, με την επενέρ­γεια του νόμου της ειμαρ­μένης και κατόπιν με την βοήθεια των πνευ­ματικών οντοτήτων εκδηλώνο­νται.

Οι Ορφικοί, κατά την χειμερινή τροπή του ηλίου, εόρταζαν την γέννηση του Διονύσου του Ζα­γρέως, του ελευθερωτή των ανθρω­πίνων ψυχών από τον Άδη. Η γιορτή αυτή ήταν μεγάλης σπου­δαιότητας γιατί κατ’ αυτήν απο­κάλυπταν ότι η ανθρώπινη ψυχή έφθασε σε τέτοια όρια της διανοήσεως ώστε να εκδηλώσει δυνα­μικότητες δια των οποίων θα μπορέσει να έλθει σε επαφή προς τον Ουρανό. Εκ των επιδράσεως του Ουρανού θα εκδηλω­θούν σ’ αυτή ικανότητες προς απόκτηση μεγαλύτερης γνώσης. Η γνώση αυτή θα την φέρει θα την οδηγήσει στο να γνωρίσει τα μέσα της πνευματι­κής της ανόδου που θα την οδη­γήσουν στην οδό της αθανασίας. Η δεύτερη μύηση­ στα Ορφικά μυστήρια λάμβανε χώρα κατά την ημέρα της χειμερινής τροπής του ηλίου ή αμέσως μετά. Ο χρόνος από της μυήσεως αυτής μέχρι την επομένη μύηση που ελάμβανε χώρα κατά την εαρινή ισημερία του Ηλίου ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο ο μυούμενος έπρεπε να εκδηλώσει στην διάνοιά του τον σπόρο της Ορφικής ιδεολογίας.

Στα Ελευσίνια μυστήρια η χειμερινή τροπή του ηλίου συμβο­λίζεται με την αρπαγή της Περσε­φό­νης, της αγνής κόρης του θεού Διός και της θεάς Δήμητρας, από τον θεό του Άδου Πλούτωνα. Η κάθοδος της Περσεφόνης στον Άδη δεν σημαίνει πτώση, γιατί η Περσεφόνη είναι η φωτεινή ψυχή που κατήλθε στον Άδη προς πλήρωση του Νόμου της αλ­ληλεγγύης, δηλαδή προς πλήρωση των υποχρεώσεων που έχει η φω­τεινή ψυχή προς τις ψυ­χές που βρίσκο­νται στο σκότος. Ακολουθεί κάθοδος του μνηστήρα της Διο­νύσου και της μητέρας της Δήμητρας οι οποίοι αποκαλύπτουν στους αν­θρώπους την καλ­λιέργεια του σίτου και της σταφυλής που υπήρξαν τα κατ’ εξοχήν σύμβολα όλων των μυστηρίων και αυτών των χρι­στιανικών. Ο σίτος και η σταφυλή συμβολί­ζουν με­τα­μορφωτικά μέσα, μεταβάλλονται αντί­στοιχα σε σώμα και αίμα του Χριστού, παντός Χριστού. Οι μύ­στες της Ελευσίνας (οι οποίοι όπως είδαμε κατά την φθινοπωρινή ισημερία τιμού­σαν γέννηση της Κόρης της Πρωτο­γόνης) έλεγαν ότι η Κόρη η Πρωτο­γόνη (που είναι τέκνο του Ουρανού (συνε­χούς ουσίας) και της Γης (της ατο­μικής ουσίας) για να οδεύσει προς το Φως έχει ανάγκη και άλ­λης μί­ξεως, μίξεως προς τις δυνάμεις του Ουρανού και αυτήν ακριβώς την δεύτερη μίξη συμβο­λίζει η χειμερινή τροπή του Ηλίου. Την μίξη αυτή αλληγορούν και οι μίξεις των Νυμφών με τους Θεούς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την χειμερινή τροπή του Ηλίου φέ­ρονται γεν­νηθέντες όλοι οι πνευματικοί ήρωες και οι με­γά­λοι διδά­σκαλοι της μυ­σταγωγικής γνώσης που υπήρ­ξαν πρω­τοπόροι όλων των αρχαίων θρη­σκειών, όπως π.χ. ο Διόνυ­σος και ο Χρι­στός. Η γέννησή τους αυτή δεν συμβολίζει την εμφάνιση των ορ­γανι­κών τους υπο­στάσεων στην Γη, αλλά την αλληγορική εικόνα της πνευματι­κής τους ανα­γέννησης και της υπόταξης των τιτανι­κών τους φύ­σεων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι όλοι γεννή­θη­καν από την μίξη Πνεύματος και Παρθένου.

Τι  συμβολίζει η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία

Η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία συμβολίζει την εποχή κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου αποβάλει τα πάθη και οδεύει προς την πνευματική της αναγέννηση, η οποία θα λάβει χώρα κατά την εα­ρινή ισημερία. Στο φυτικό επίπεδο γίνεται η εκκόλαψη και την βλάστηση των σπερ­μάτων δηλαδή την γέν­νηση νέων φυτών μέσα στο γόνιμο από τις βροχές του φθινοπώρου έδα­φος. Συνεπώς είναι η εποχή της  εκδήλω­σης της φυτι­κής ζωής και βλαστήσεως αυ­τής.

Οι Ορ­φικοί θεωρούσαν την περίοδο αυτή ως αλληγορική ει­κόνα της προπαρασκευής των αν­θρωπίνων ψυχών κατά την οποία εκδηλώνονται από τις ψυχές συναι­σθήματα και οι πράγματι φυσι­κές Ιδέες. Με την βοή­θεια αυτών μπορούν να προχω­ρήσουν προς την πνευματική τους αναγέν­νηση που λάβει χώρα κατά την εαρινή ισημε­ρία και την εποχή που ακο­λουθεί, γιατί τότε οι ακτί­νες του ηλιακού φωτός είναι θερμό­τερες και δίδουν έτσι  την δυνατό­τητα για την εκδή­λωση και λειτουρ­γία του Νόμου του Φά­νητος. Τα εκ­δηλούμενα με την βλάστηση της μητρός γης άνθη και μύρα κατά το τέ­λος αυτής της περιόδου είναι η αλλη­γορική ει­κόνα, κατά τον θείο Ορφέα, που εμφανίζει τις εκ­δηλώσεις εκείνων των ανθρωπί­νων ψυ­χών οι οποίες προ­χω­ρούν πια προς την αθανασία και οι οποίες (ψυχές) φέρουν πλέον στην φύση τους αυτό που απεικονίζει το γέλιο του Φάνητος.

Από την χειμερινή τροπή του Ηλίου η ημέρα αυξά­νει. Οι μύ­στες της Ελευσίνας έλεγαν ότι η ημέρα συμβολίζει το φως και η νύκτα το σκό­τος, και ότι μόνο οι ψυ­χές των μεμυημένων οδεύουν από το σκότος προς το φως ενώ οι ψυχές των αμύητων πα­ραμέ­νουν στο σκό­τος. Αυτήν την προς το Φως  πο­ρεία της ψυχής του μύστου γιόρταζαν οι Ελευ­σίνιοι την χειμερινή τροπή του Ηλίου.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ,

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

βασική θέσις

————

Το θέμα δεν είναι αν ευρίσκεις τον Πρόεδρο Τραμπ καλό, κακό ἢ άσχημο! Είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τί γίνεται στην κοινωνία γύρω σου! Γιά δες εδώ το κύριον θέμα:

Στην Αμερική, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της πληθυσμιακής τους ομάδας, της κοινότητός τους, σύμφωνα με το συλλογικό καλώς έχειν της ράτσας τους! Όλες οι ράτσες! Από τις 372 ράτσες των Ινδιάνων, τους Hispano (αβοριγίνες της Κεντρικής Αμερικής), τους Νεγρίδες-Καφρίδες-Νειλοτίδες της Αφρικής, έως τους Ιουδαίους και την υπέρ δραστηριοποιούμενη ράτσα των Μωαμεθανών! Κι όλοι αυτοί ευρήκαν ότι τούς συμφέρει η πολιτική ορθότητα του Πολιτιστικού Μαρξισμού και εστερέωσαν και την ιδική τους πολιτική στέγη, καταλαμβάνοντας διά της υπογείου διεισδύσεως το Δημοκρατικόν κόμμα!


Εξαίρεσιν αποτελούν οι Λευκοι πληθυσμοί, η Λευκή ράτσα, που τάσσεται με οτιδήποτε και οποιονδήποτε αντιστρατεύεται τα δικά της φυλετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα! Στην Νότιο Αφρική η Λευκή ράτσα με περισσή βλακεία παρέδωσε την χώρα, που αυτή αποκλειστικώς με σκληρό μόχθο εδημιούργησε, με το ελεύθερο δημοψήφισμά της, στους Μπαντού και στους Καφρίδες! Θα μού πείτε αυτοί είναι η πλειονότης, το 80%, ναί όμως στις ΗΠΑ είναι οι Λευκοί η πλειονότης, το 72%, όμως ψηφίζουν αυτούς που απροκάλυπτα θέλουν να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε Νότιο Αφρική και κρημνίζουν τα αγάλματα και υβρίζουν την Αμερικανική ιστορία! Ανάμεσα στους μεγάλους υβριστάς η Καμάλα —δίκιο έχει η κοπέλα, δεν ανήκει στην Λευκή ράτσα— όμως οι Λευκοί την εψήφισαν  και ως Πρόεδρο την επευφημούν στις συγκεντρώσεις της! Δείτε και τον «Ελληνο-ορθόδοξο» Αρχιεπίσκοπο που παρελαύνει με την επιγραφή «Black Lives Matter» δίπλα του!


Θα μού πείτε έγινε νοθεία! Ναί σαφέστατα έγινε νοθεία, γι’ αυτό στις πολιτείες με Δημοκρατικό κυβερνήτη μόλις έφθασε η καταμέτρησι στο 84% και ο Πρόεδρος Τραμπ προηγείτο με πολλές μονάδες, π.χ. στην Πενσυλβανία με 55,6%, ανεκάλυψαν οι υπεύθυνοι ότι υπήρχον στις αποθήκες ξεχασμένα κασέ με επιστολικές ψήφους, έτσι βρέθηκε στο Ουϊσκόνσιν το κασέ με τις 138.000 επιστολικές ψήφους που ήταν όλες, ναί όλες, του Μπάϊντεν! Νοθεία τόσο χονδροειδής που δεν έγινε ουδέποτε ούτε στην Γουατεμάλα! 

Απάντησις: ο Πρόεδρος Τραμπ καταπολεμήθηκε ως το ΣΥΜΒΟΛΟΝ της Αναγεννήσεως των μέσων Λευκών πληθυσμών ως “πολιτικού σώματος”, κι αν τον είχε ψηφίσει αυτό το 72% δεν θα τόν ανέτρεπε ΟΥΔΕΜΙΑ νοθεία! Αντιθέτως ακόμη κι αυτό το σώμα των Λευκών Blue collars άρχισε να διαρρέει και την απώλεια εκάλυψε ο Πρόεδρος Τραμπ με την αύξησιν των ποσοστών του σε όλους τους μη-Λευκούς πληθυσμούς! Οι Λευκοί πληθυσμοί ΔΕΝ τον εψήφισαν διότι αυτό τούς είπαν οι αστέρες του Χόλλυγουντ, η Γκρέτα και τα μεγάλα ΜΜΕ. Οι Λευκοί πληθυσμοί εψήφισαν αυτούς που κρημνίζουν την ιστορία τους και την υβρίζουν αισχρά, όπως η Μωαμεθανή-Σομαλή βουλευτής Ilhan Abdullahi Omar! 


Άλλοι θα ειπούν: Κύριε δεν άρεσε στους Λευκούς πληθυσμούς ο Πρόεδρος Τραμπ διότι είναι ανήθικος! Συμφωνώ μαζί τους, ανήθικος και σεξιστής, έχει στοιχειώσει το μυαλό μου εκείνη η ιστορία: που ήτο στην επιτροπή των καλλιστείων και πλησίασε το κορίτσι το διαγωνιζόμενον, το έπιασε από το μπράτσο και της είπε οτι θέλει «να γνωρισθούν καλύτερα»! Η Απάντησις είναι απλή: Ο σοβαρός πληθυσμός των Λευκών, που ουδέποτε θα έκανε τέτοιες ανήθικες προτάσεις, διατί δεν ανέδειξε έναν ιδικόν του ηθικόν και σοβαρόν ηγέτη που θα εφρόντιζε τα συμφέροντα της ράτσας του; Αλλά εψήφισε τους πλέον ακραίους υβριστάς της και Αλλογενείς;; Από την βουλευτή Alexandria Ocasio-Cortez, με το βιτριολικόν στόμα, έως την Καμάλα;; Γιατί η Λευκή ράτσα ψηφίζει όχι απλώς υβριστάς της αλλά και Αλλογενείς;; Στις διαδηλώσεις δε τις πρόσφατες, τις μεγάλες, που συμμετείχε κι ο Αρχιεπίσκοπος, αυτές που επεχείρησαν και επέτυχαν να φέρουν την εξουσία των Black Lives Matter, το 40% ήσαν Λευκοί!! 


Ο εκφυλισμός δε των Λευκών πληθυσμών είναι γενικός και παντού!       

Στην Ελλάδα, τα ίδια και χειρότερα, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της ράτσας τους και επιτυγχάνουν!! Οι Μωαμεθανοί εγκαινίασαν προ τριημέρου το επίσημο τζαμί τους στην Αθήνα, να το χαίρονται οι άνθρωποι! Οι Ρομά βγήκαν στους δρόμους εξοργισμένοι γιά να προστατεύσουν τα δικαιώματα τού διαρρήκτη και τού ληστή! Και η ελληνική κοινωνία μαζεύτηκε! Στην καραντίνα ιδρύθησαν οι ενενήντατρεις (93) κωμοπόλεις των παρατύπων μεταναστών και οι ελληνικές κοινωνίες δίπλα τους εσιώπησαν!! Στην Ελλάδα, όσα κόμματα ἢ ομάδες ἢ κινήσεις εμφανίζονται με ατζέντα εθνική, εναντίον του Εποικισμού, όχι μόνον οι μπουρζουάδες αλλά και ο λαουτζίκος τούς γυρίζει την πλάτη διερωτόμενος «ποιός τους ψηφίζει αυτούς»! Αντιθέτως, ψάχνουν οι Έλληνες να εύρουν Αλλογενή για να τον ενδοξοποιήσουν ως τον «καλύτερο Έλληνα»!! 


Ας μάθουν οι Λευκοί πληθυσμοί, ότι δυστυχώς, η Φύσις ΔΕΝ διατηρεί μουσεία που μέσα σε γυάλες θάχουν τους ηλιθίους πληθυσμούς!! Αδήριτος φυσικός κανών είναι η έκλειψίς τους!! 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν μάς πταίει, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε η ΝΟΘΕΙΑ, ούτε η Καμάλα, η Ιλχαν Ομάρ ἢ η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές (αυτές τα συμφέροντα της ράτσας τους κοιτάζουν και καλά κάνουν), ούτε οι απολιθωμένοι παλαιοπολιτικοί των 79 ετών, ως ο Μπάϊντεν ἢ η κυρία Πελόζι, αυτοί ένα και μόνον επιθυμούν: να πεθάνουν πάνω στον θρόνο της Εξουσίας! Ούτε τα πιράνχας του Πολιτιστικού Μαρξισμού μάς πταίουν· ούτε η τρανσέξουαλ γερουσιαστής, το νέο αστεράκι του Δημοκρατικού κόμματος· ούτε ο Διεθνής Τραπεζίτης, αυτός σταθερά και αμετακίνητα το συμφέρον του κοιτάζει, το δικό του και της ράτσας του, και καλά κάνει!! Μάς πταίει ΕΝΑ: Το κακό μας το κεφάλι!!


Όπως τα καταφέραμε, ήμαστε άξιοι της κακής μας τύχης, ας ρίξουμε στάχτη στο κεφάλι μας, ας ιδούμε την αλήθεια κι ας μην παρηγορούμαστε με μελλοντολογίες που μού θυμίζουν τα ψάρια του Μπαλουκλί!

------

Υ.Γ. Μπαίνει εδώ διότι είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ανάρτησις διότι η πρώτη εντολή της θρησκείας μας είναι να φροντίζης το καλώς έχειν της πληθυσμιακής σου ομάδος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Αθήναι - Σάββατο, 7η Νοεμβρίου 2020

============== 


Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

ΘΕΡΟΣ


Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
συνοπτικώς
——
Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ο Ερμής μόλις γεννιέται στο σπήλαιον του όρους Κυλλήνη της Αρκαδίας, βγαίνει έξω κι εκεί ευρίσκει μία χελώνα, παίρνει το καύκαλό της και του προσθέτει χορδές κατασκευάζοντας την λύρα, το γνωστόν μουσικόν όργανον. Κατόπιν, ο Ερμής ανερχόμενος στον Όλυμπο εμφανίζει την συνήθειά Του να κλέβη· ούτως, κλέβει τα σύμβολα των Θεών: το μενταγιόν της Αφροδίτης, την πυράγρα του Ηφαίστου κλπ μόνον ο Κεραυνός του Διός ήτο πολύ βαρύς και δεν μπορούσε να τον κρατήση! Επίσης κλέβει την χρυσή ράβδο του Απόλλωνος (διό ο Απόλλων είναι γνωστός ως Χρυσόρραπις), ο οποίος όμως τον συλλαμβάνει! Επακολουθεί τότε μία συμφωνία: ο Ερμής θα κρατήση την χρυσή ράβδο, γνωστή πλέον ως Κηρύκειον, και θα δώση στον Απόλλωνα την λύρα!!
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ο Ερμής είναι ο Νέος Θείος Πνευματικός οργανισμός ( = ο νέος Θεός) που γεννάται στο «σπήλαιον της ύλης» ( = εντός αυτού τού ιδικού μας χονδροειδώς υλικού κόσμου, εξελισσόμενος κατά το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου») που ευρίσκεται επί ενός υψηλού βουνού (ψηλά βουνα = οι πνευματικές κορυφές), τουτέστιν ο Ερμής είναι ο πλήρως πνευματικά εξελιγμένος άνθρωπος που κερδίζει την αποθέωσιν!! Ο Ερμής ως τελευταία (για την ώρα) πράξιν τελειοποιήσεώς του καθιστά (φυσικά στην πραγματικότητα όχι μόνος αλλά με την επέμβασιν των ιεροφαντικών θεσμών) άθραυστον ως καύκαλο χελώνας, τουτέστιν αθάνατον πλέον, το αιθέριον σώμα του και του προσθέτει χορδές ώστε να παράγη ωραίους ήχους, δηλαδή γίνεται η συνένωσις των ψυχικών κέντρων οπότε καθίσταται το Η/Μ πεδίον ομαλόν, χωρίς αναταράξεις, ώστε πραγματικά μεταφραζόμενον εις χρώματα ή ήχους θα παρέχει ευχάριστον οπτικήν ή ακουστικήν εικόνα (κοινή σήμερον η μετατροπή ενός πεδίου εις πολύχρωμον ζωγραφικόν πίνακα ή εις μουσικήν)! Όθεν η λύρα συμβολίζει εναργώς την ψυχικήν συγκρότησιν του Νέου Θείου Πνευματικού οργανισμού.
Η κατασκευή αυτού του αθραύστου, αθανάτου, οστρεΐνου αιθερίου σώματος επιτυγχάνεται διά της χρησιμοποιήσεως και ενσωματώσεως «ηλιακών δυνάμεων», τουτέστιν δυνάμεων περιεχομένων στο ηλιακόν φάσμα. Μεσίτης και μεταφορεύς των ηλιακών δυνάμεων στην γην είναι ο Απόλλων και η καιρία αυτή συμμετοχή του στην διαδικασίαν της Αθανατοποιήσεως συμβολίζεται από την στάσιν στην πορείαν προς Ελευσίνα στον ναόν του Δαφνηφόρου Απόλλωνος (Δάφνη = το φυτόν που είναι ως αειθαλές σύμβολον της Αθανατοποιήσεως. Η κατάθεσις στεφάνων δάφνης επί των μνημείων των υπέρ πατρίδος πεσόντων, σημαίνει ότι αυτοί διά των ηρωϊκών πράξεών των επραγματοποίησαν μέγα εξελικτικόν άλμα και Αθανατοποιήθησαν γενόμενοι Ήρωες υπό την θρησκευτικήν σημασίαν της λέξεως, κατά το λεγόμενον του Ηρακλείτου: «Μόροι γάρ μέζονες, μέζονας μοίρας λαγχάνoυσιν»). Επομένως, η λύρα, την οποίαν βλέπομε πλέον να κρατεί ο Απόλλων συμβολίζει την εργασίαν του επί της ψυχής καθώς συμμετέχει και Αυτός στην διαδικασίαν της  Αθανατοποιήσεως!! Οπότε ορθώς την λαμβάνει ως Σύμβολόν Του!!
Η χρυσή ράβδος του Απόλλωνος, το Κηρύκειον, συμβολίζει την εργασίαν του Απόλλωνος επί του ψυχικού ατόμου, του τριμερούς υλικού δηλαδή σωματίου που αποτελεί την έδραν των ψυχικών λειτουργιών (η ψυχή αποτελείται από το ψυχικόν άτομον συν τον επενδύτην του, το Αιθέριον σώμα). Το ψυχικόν άτομον είναι ένα βασικόν σωμάτιον της ύλης, το μικρότερον, τουτέστιν το «άτομον των φιλοσόφων», το οποίον επωαζόμενον εντός του αιθέρος από διμερές καθίσταται τριμερές, και πάλιν, απορροφώντας αιθερικάς δυνάμεις (κατά το Ορφικόν: «κυούμενον και κύον εντός του αιθέρος») αθανατοποιείται, καθίσταται ανθεκτικόν, δηλαδή χρυσούν· ενώ πριν, η ψυχή έχουσα φυσιολογίαν ανάλογον των φυτών, συμβολίζεται ως ξύλον π.χ. ο Ασκληπιός, που είναι μαζί με την Εκάτη ο Θεός του ιδικού μας ανεξελίκτου κόσμου, εργάζεται διά την αθανατοποίησιν της ψυχής βεβαίως στα προκαταρκτικά στάδια, δηλαδή στον καθεαυτόν ιδικόν μας χώρον, που κατά την πορείαν προς Ελευσίνα συμβολίζεται με το Παριλίσσιον και η εργασία του Ασκληπιού επί του ξύλου της ψυχής συμβολίζεται διά της ξυλίνης ράβδου του!
Ως γνωστόν επί της ράβδου του Ασκληπιού ανέρχεται ένας όφις, ενώ στο Κηρύκειον ανέρχονται δύο όφεις. Ο όφις συμβολίζει δύο τινά, αφ’ ενός τις χρησιμοποιούμενες κατά την Αθανατοποίησιν ηλιακές δυνάμεις και αφ’ ετέρου τους δρώντας Μυσταγωγούς. Στο προκαταρκτικόν στάδιον αρκεί μικρά σχετικώς ποσότης ηλιακών δυνάμεων τας οποίας χειρίζεται ένας Μυσταγωγός· αντιθέτως στα επόμενα στάδια απαιτείται ικανή  ποσότης ηλιακών δυνάμεων τας οποίας χειρίζεται ένα Ιεροφαντικόν ζεύγος!
Το Κηρύκειον συμβολίζει τον Νέον Θείον Πνευματικόν οργανισμόν και κοσμείται από φτερά διά να μάς δείξη ότι ο οργανισμός αυτός έχει αναπτύξει την ταχείαν αυτόνομον κίνησιν. Ανάλογες εικόνες είναι το κύριον σύμβολον του Αθανάτου οργανισμού, ο Πήγασος, αλλά και ο ίδιος ο Ερμής που φορά πτερωτά υποδήματα και πτερωτόν πίλον!
Διατί ο Ερμής κρατεί το Κηρύκειον;; Διά δύο λόγους: Πρώτον, ως σύμβολον της ταυτότητός του, εικόνα της ψυχικής του συγκροτήσεώς, και δεύτερον, διότι δεικνύει εναργώς την εργασίαν του, καθώς ο Ερμής είναι ως λέγεται, ο «Κύριος του κατωφλίου», ο θυρωρός της μετά τα προκαταρκτικά κυρίας διαδικασίς της Αθανατοποιήσεως. Το κατώφλιον αυτό στην πορείαν προς Ελευσίνα είναι η γέφυρα του Κηφισού! Ο Ερμής, ως Ολύμπιος Θεός, είναι επίσης ο πτερωτός ωκύπους ταχυδρόμος των Ολυμπίων Θεών· πολύ σωστά, καθώς ως ο νεώτερος των Ολυμπίων αναλαμβάνει την επικοινωνίαν με τους κατωτέρους Θεούς!
Τί σημαίνει ότι ο Ερμής κλέβει τα σύμβολα των Θεών;; Στην μυθολογία «κλέβω» σημαίνει οικειοποιούμαι, ενστερνίζομαι, δηλαδή ο Νέος Θείος Πνευματικός οργανισμός προσπαθεί να μάθη τις ενέργειες και τις δράσεις των Ολυμπίων Θεών ώστε να τίς εφαρμόζη ο ίδιος. Βεβαίως, να τίς εφαρμόζη στο επίπεδόν του, καθώς έχομε τα επίπεδα Ήρως, Δαίμων, Θεός, Θεός Ολύμπιος και αυτός είναι στο επίπεδον Ήρως! Συναφώς, στην μυθολογία «φονεύω» σημαίνει «λαμβάνω την θέσιν του»!
=========== 
        Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

ΠΑΝ ΜΑΡΙΝΗΣ : ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ Η ΨΥΧΗ;;


ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ Η ΨΥΧΗ;;
----------
ΔΙΑΒΑΖΩ:
«Επειδή η ψυχή, ως υλικόν ψυχικόν άτομον, κατά την Ορφικοπυθαγόρειoν Μυστηριακήν Παράδοσιν, είναι φύσει αθάνατος, καθώς άλλωστε ανώλεθρος είναι η υλική φύσις των δύο υλικών θείων, κατ’ Ορφέα, κοσμογονικών ουσιών (οι οποίες συγκροτούν το υλικόν ψυχικόν άτομον), οδεύει η ψυχή την αέναον εξελικτικήν της πορείαν μέσα εις τον άπειρον χρόνον.»
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΝ;; Είναι απολύτως ορθόν, εφ' όσον ομιλούμε εις ένα σύνηθες ακροατήριον από του άμβωνος θέλοντες να τονίσωμε την πίστιν μας στην ύπαρξιν της ψυχής και την μακράν εξελικτικήν πορείαν της τονίζομε την Αθανασίαν της ψυχής! Όμως είναι λάθος εφ' όσον θέλωμε να ακριβολογήσωμε ομιλούντες την γλώσσαν της Θεολογίας, η οποία στην Ελληνικήν Κοσμοθέασιν και όσον αφορά τον Αισθητόν κόσμον είναι η γλώσσα η ιδία της Φυσικής!
ΔΙΟΤΙ:
Υπάρχουν δύο κόσμοι κατά την Ελληνική Κοσμοθέασιν: 1) ο Ιδεώδης κόσμος, ο οποίος λέγεται ούτως διότι ο κύριος κάτοικός του είναι ο Κόσμος των Ιδεών. 2) Ο Αισθητός κόσμος της φθαρτής ύλης!
Ο Ιδεώδης κόσμος, τον οποίον συναπαρτίζουν τέσσερεις οντότητες:  ο Κόσμος των Ιδεών, ο Πρώτος Θεός του Πλωτίνου, τουτέστιν το Ακίνητον κινούν του Αριστοτέλους, και οι δύο κοσμογονικές ουσίες, είναι Αθάνατος!
Ο Αισθητός κόσμος της φθαρτής ύλης είναι σαφώς υποκείμενος στην φθοράν, εφήμερος και θνητός ολόκληρος! Δημιουργείται διά της βουλήσεως του Πρώτου Θεού και διά της βουλήσεώς του εξαφανίζεται! Οι δύο κοσμογονικές ουσίες είναι αυτές καθεαυτές Αθάνατες οντότητες, όμως αι εντός του κόσμου εκφράσεις των είναι οπωσδήποτε φθαρτές! Ο Αισθητός κόσμος αποτελεί ένα κατώτερον απείκασμα των πινάκων του Κόσμου των Ιδεών, διότι επιδιώκει να τους αναπαράγει διά της χρησιμοποιήσεως ενός κατωτέρας ποιότητος υλικού: της Ύλης του κόσμου, τουτέστιν με τα γνωστά μας χημικά άτομα, την Η/Μ ακτινοβολία και τα λοιπά!
Ο Αισθητός κόσμος της φθαρτής ύλης διαχωρίζεται εις δύο επίπεδα, εις το ιδικόν μας επίπεδον της χονδροειδούς ύλης και εις τους λεπτοφυείς Ανωτέρους Κόσμους των Θεών, όμως μεταξύ των δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά του υλικού, αμφότερα τα επίπεδα αποτελούνται από μορφές της Ύλης του κόσμου!
Η Ύλη του κόσμου, όπως όλοι γνωρίζομε, δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, τα βασικά σωμάτια της ύλης χαρακτηρίζονται από αοριστίαν κινήσεως αλλά και δομής καθώς π.χ. διαπορούμε περί του εάν και του πότε το ηλεκτρόνιον είναι νεφίδριον Η/Μ ή σωμάτιον! Διαπορούμε δε και με τας ιδίας τας λέξεις: τί εστί σωμάτιον; Φυσικά όχι ένα ξύλινο σφαιρίδιον όπως το βλέπομε στις σχολικές αναπαραστάσεις των χημικών στοιχείων, επομένως τί;; Τα χημικά άτομα δεν είναι οντότητες άφθαρτες αλλ' αντιθέτως είναι δυνατόν να διασπασθούν και να διαλυθούν π.χ. διά της προσκρούσεως με ένα νετρόνιον υψηλής ταχύτητος! Ομοίως εις μίαν τοιαύτην πρόσκρουσιν δεν αντέχει ένα βασικόν σωμάτιον της ύλης! Επίσης μαζικώς διαλύονται όλα τα χημικά στοιχεία ενός Σύμπαντος κατά την Εκπύρωσίν του, τουτέστιν κατά την φάσιν της συρρικνώσεως του Σύμπαντος που συμβαίνει όταν εξαντληθή η ενέργειά του, οπότε καταλήγουν τα πάντα και πάλιν στην «πυρίνη σφαίρα» της Δημιουργίας!  
Το βασικόν σωμάτιον της ύλης, που οι φυσικοί το ερευνούν και λέγουν ότι είναι το ηλεκτρόνιον ή το κουάρκ ή κάτι έτι μικρότερον, ενώ εμείς το ονομάζομε, όποιο κι αν είναι, «άτομον των φιλοσόφων», αποτελείται από συσσωμάτωσιν των δύο κοσμογονικών ουσιών, της Συνεχούς και της Μεριστής ουσίας.  
Οι ψυχές δε, τόσον των ανθρώπων, όσον και των υπολοίπων εμβίων όντων, αποτελούνται από υλικά ψυχικά συγκροτήματα. Προσοχή! Η ελληνική ψυχή ΔΕΝ είναι το άϋλον πνευματικόν σκέπτεσθαι της Καρτεσιανής ψυχής αλλά είναι το ένα από τα δύο απαραίτητα συστατικά στοιχεία της ανθρωπίνης (και γενικώς εμβίου) υποστάσεως! Είναι απαραίτητον συστατικόν στοιχείον καθώς η έλλεψίς της προκαλεί τον θάνατον του οργανισμού. Κατά τον ορισμόν στον Φαίδωνα: «Θάνατος είναι ο χωρισμός ψυχής και σώματος»! Εν άλλαις λέξεσιν, κατά την σημερινήν ορολογίαν, η ελληνική ψυχή ανήκει στην κατηγορίαν, "ψυχή τύπου αιθερίου σώματος. Το κάθε ψυχικόν συγκρότητα αποτελείται: Πρώτον, από ένα περίβλημα λεπτοφυούς Η/Μ, τουτέστιν αιθερικής, ύλης και πιθανώς συνοδά σωμάτια και χημικά στοιχεία, και δεύτερον, από τον εσωτερικόν πυρήνα, τον λεγόμενον «ψυχικόν άτομον». Το «ψυχικόν άτομον», κατά την Ελληνικήν παράδοσιν είναι ένα μεγεθυσμένο και διαρυθμισμένο βασικόν σωμάτιον ύλης, με ιδίαν δομήν την οποίαν δεν χρειάζεται να περιγράψωμε εδώ - όμως το βλέπομε στην εικόνα μας! Το «ψυχικόν άτομον» είναι τω όντι η ψυχή και η ζωή, προχωρεί δε στον χρόνον αλλάζοντας και αιθερικά περιβλήματα και χονδροειδή επανωφόρια, σώματα δηλαδή! Αυτό το ίδιο δε θα συνεχίση την εξελικτικήν πορείαν του στους Ανωτέρους Κόσμους των Θεών, κατά το Ορφικόν «Θεός εγένου εξ ανθρώπου»!
 
Το «ψυχικόν άτομον» είναι φυσικά και αυτό φθαρτόν, πράγμα που είναι δυνατόν να συμβή είτε τυχαίως, π.χ. ως είπαμε ήδη, διά της προσκρούσεως με ένα νετρόνιον υψηλής ταχύτητος, οπότε διαλύεται μετατρεπόμενον είς νεφίδριον ενεργείας, είτε σκοπίμως, π.χ. όταν ο Πλάτων λέγει ότι οι «ανιάτως έχοντες ημαρτηκότες», δεν υφίστανται σωφρονισμούς ή τιμωρίας, αλλά η Ερινύς τους ρίπτει, δηλαδή ρίπτει το «ψυχικόν άτομόν» τους, «εις το άρρητον και αόρατον», αυτό εννοεί, ότι η Ερινύς καταστρέφει το εν λόγω «ψυχικόν άτομον»! Επίσης  «ψυχικά άτομα» είναι δυνατόν να αφανισθούν υφιστάμενα τήξιν εντός της προαναφερθείσης «πυρίνης σφαίρας»!
Σημείωσις: Τα «ψυχικά άτομα» των ανωτέρων Θεών δεν κινδυνεύουν να διαλυθουν εντός της «πυρίνης σφαίρας», ή εντός του CERN, διότι προστατεύονται λόγω του ψυχικού περιβλήματος τους το οποίον αποτελείται από έναν εκτεταμένον και υψηλής ενεργείας «εμπύριον αιθερικόν χιτώνα»!
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΣ:  
Ούτως ή άλλως, ΔΕΝ είναι δυνατόν φιλοσοφικώς να γίνη αποδεκτόν ότι υπάρχουν εις τον Κόσμον άπειρες αθάνατες οντότητες «ψυχικά άτομα»! Ούτε ότι ένα «ψυχικόν άτομον» το οποίον κατέληξε στην κατωτέραν συνείδησιν «ανιάτως έχον» δεν έχει δικαίωμα ουδείς να το περιορίση! 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ:
Η Αθανασία είναι αποκλειστικόν προνόμιον των τεσσάρων Θείων οντοτήτων του Ιδεώδους κόσμου! Αυτό το οποίον δυνάμεθα να είπωμεν διά τα ψυχικά άτομα των ανθρώπων ή των Θεών, είναι ότι κανονικώς έχουν ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ, μέγα μήκος βίου!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ ---  28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
===================

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
--------
Φίλοι μας, που δεν επιθυμούν να διαβάσουν εκτεταμένα συγγράμματα, όπως η "Ελληνική θρησκεία" κι ούτε πολυσέλιδα κείμενα, καν την "Ομολογία πίστεώς" μας, ζητούν να τους ειπούμε με "δυό λόγια" τί είναι η Ελληνική μας θρησκεία. Αυτό δεν είναι εύκολον αλλά ας δοκιμάσωμε προχείρως:
1. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού και συγχρόνως το απόσταγμα αυτού. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο καρπός της ελληνικής θρησκείας και το μέτρον αξιολογήσεώς της!
2. Η Ελληνική θρησκεία (όπως και όλες οι άλλες άξιες του ονόματός των θρησκείες) έχει ως θεμελιώδη και πρώτην αρχήν της ότι «ο Κόσμος έχει Σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν». Τούτο μάλιστα την διαχωρίζει εξ αρχής από την Αθεΐαν την οποίαν και αποδιοπομπεί ως μέγα κακόν κατά το ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου του 431.
3. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία μεγάλη, πλήρης και δημοσία, ασκεί δημοσίως την λατρείαν της και την διδασκαλίαν της και απαραίτητος προϋπόθεσις διά τους πιστούς της αλλά συνάμα και σωτηριολογική έδρα της είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
4. Η Ελληνική θρησκεία αποτελεί μέγα και πλήρες σύστημα φιλοσοφικόν και ηθικόν, μεγαλοπρεπές οικοδόμημα απολύτως στεγανόν λογικώς και εδραζόμενον επί σταθερού κρηπιδώματος από αξιώματα τα οποία κλειδώνουν πλήρως μεταξύ των.
5. Η Ελληνική θρησκεία λατρεύει Θείες προσωπικότητες, Ήρωες, Δαίμονες και Θεούς, στους οποίους αποδίδει δόξαν τιμήν και προσκύνησιν [διά να το κατανοήσωμε: όπως ακριβώς έχουν και λατρεύουν οι χριστιανοί τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους]. Θεωρούμε δε από όλην την απειροπληθή πυραμιδοειδή ιεραρχίαν των Ανωτέρων Κόσμων ως κατάλληλον λατρευτικήν κορυφήν διά τον νυν χώρον και χρόνον τους Δώδεκα Θεούς.
Τί ΔΕΝ είναι η Ελληνική θρησκεία:
1. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη και ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ αποτελεί τμήμα, κλάδον, φιλοσοφικήν έκφρασιν ή ερμηνευτικήν πλευράν κάποιας άλλης θρησκείας!
2. Η Ελληνική θρησκεία, ως μέγα και πλήρες φιλοσοφικόν και ηθικόν σύστημα, αποτελεί Κανόνα ρυθμιστικόν του όλου βίου, ΔΕΝ είναι διακήρυξις, ούτε αναρχίας, ούτε ελευθεριότητος!
3. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη, τελετουργική και περίοπτος και καταφανής, ΔΕΝ είναι ούτε Φιλοσοφική μικροθρησκεία, ούτε Θεοσοφική Στοά.
4. Η Ελληνική θρησκεία, ως λατρεύουσα αληθείς και υπαρκτές Θείες προσωπικότητες, Θεούς, ΔΕΝ είναι Θεατρική ψευδοθρησκεία αποδίδουσα τιμάς εις συμβολικάς προσωποποιήσεις αρετών ή καταστάσεων ως η "Θρησκεία της Δημοκρατίας" της Γαλλικής Επαναστάσεως!
5. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία με πλήρες σωτηριολογικόν μεταφυσικόν περιεχόμενον. Η Ελληνική θρησκεία ΔΕΝ είναι Μαγεία, επωδές και λέξεις ισχύος και κατάδεσμοι· ΔΕΝ είναι Συνταγή μεταφυσικής μαγειρικής με μυστήριες τελετές και πρακτικές, ΔΕΝ είναι ούτε Γιόγκα, ούτε Τάντρα!
==========